Menu

Voorschot GLB-subsidie voor 15 juni aanvragen

20-5-2020

Tot uiterlijk 15 juni kunt u een voorschot aanvragen op de basis- en vergroeningsbetaling 2020. Het voorschot bedraagt maximaal € 300 per hectare met betalingsrecht en zal door RVO in juli worden uitbetaald.

Het aanvragen van een voorschot is vrij eenvoudig en kan via de website van RVO. Voorwaarde is uiteraard wel dat u uitbetaling hebt aangevraagd en beschikt over landbouwgrond met betalingsrechten. Ten slotte moet u voldoen aan de voorwaarden voor ‘de-minimissteun’.

De-minimissteun
Vervroegde uitbetaling levert een beperkt rentevoordeel wat wordt gezien als een vorm van staatsteun en daarom valt onder de zogenaamde ‘de-minimissteun’. De aanvrager moet om deze reden bij de aanvraag verklaren te voldoen aan de voorwaarden en mag gedurende drie kalenderjaren (2018-2020) niet meer dan € 20.000 aan ‘de-minimissteun’ ontvangen. Er is geen lijst beschikbaar van subsidies die daar onder vallen, maar als bij een regeling een de-minimisverklaring voor de landbouw werd gevraagd, dan zal viel deze eronder. Het kan in dit geval gaan om regelingen als ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, bonussen voor fosfaatreductieplan of bijvoorbeeld diverse kleine subsidieregelingen van gemeentes, provincie of rijk.

Liquiditeitsplanning
Normaal start RVO in december met uitbetaling. Vervroegde uitbetaling is het meest voordelig als u kunt besparen op rentekosten van de rekening courant. Ook geeft het een extra bestedingsruimte, maar kan bij werkelijke besteding evengoed tot een tekort leiden rond de jaarwisseling. Dat vraagt om extra aandacht voor liquiditeitsplanning. Ook andere regelingen, zoals het tijdig parkeren van aflossing, kunnen een bijdrage leveren aan liquiditeitstekorten bij bijzondere omstandigheden.

Vragen of meer weten?
Bedrijven waarvoor AR Bedrijfsontwikkeling ook de mestboekhouding of Gecombineerde Opgave verzorgt, kunnen rekenen op gratis hulp bij aanvragen vervroegde uitbetaling. Bel onze specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling rechtstreeks of via 0317-499599. Een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl kan ook. Dan nemen wij contact met u op.

Voorschot GLB-subsidie voor 15 juni aanvragen
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route