Menu

Voorkom intrekking Wnb-vergunning

19-1-2018

Een verleende vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb) kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken als de gevraagde ontwikkelingsruimte niet binnen twee jaar is benut. Een geplande bedrijfsuitbreiding kan daarmee worden stilgelegd. In welke situaties gelden deze regels en wat kunt u doen?

Het gaat om vergunningen in het kader van de Wnb die zijn aangevraagd na 1 juli 2015, waarbij ontwikkelingsruimte is toebedeeld en het aantal aangevraagde dieren niet is gehouden gedurende twee jaar na het definitief verlenen (onherroepelijk worden). Dit geldt zowel voor vergunningen Wnb als omgevingsvergunningen met een VVGB.

Als binnen twee jaar de dieraantallen niet conform vergunning worden gehouden, dan wordt dit gezien als het onterecht claimen van ontwikkelingsruimte. Dat kan tot intrekking of wijziging van de vergunning leiden. Als dit niet gewenst is, bekijk dan tijdig de mogelijkheden.

Meer informatie
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling voorzien u graag van een advies dat past bij uw bedrijf. AR Bedrijfsontwikkeling is bereikbaar via info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of 0317-499599.

Voorkom intrekking Wnb-vergunning
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route