Menu

Vergunningen up-to-date

7-7-2017

Zijn uw vergunningen bij de tijd? Of wilt u alvast een voorsprong? Er zijn genoeg redenen om nu een periodieke vergunningencheck uit te voeren en er voor te zorgen dat uw vergunningen weer up-to-date zijn.

Als een bedrijf zich aanpast en ontwikkelt dan is het belangrijk dat de vergunningen mee-ontwikkelen. Anders kan dat consequenties hebben voor bijvoorbeeld betalingsrechten en toekomstige financierbaarheid of het leidt tot handhavingstrajecten met mogelijk vervelende beperkingen voor de bedrijfsvoering. Ook is het belangrijk dat de vergunningen/meldingen onderling goed op elkaar aansluiten, zodat bijvoorbeeld dieraantallen en stalsystemen in zowel de vergunning voor milieu als voor natuurbescherming beide voldoende ruimte bieden. Bij de check wordt niet alleen gelet op veranderingen die al hebben plaatsgevonden op het bedrijf, maar kunnen ook voorgenomen veranderingen alvast worden meegenomen.

Regelgeving in ontwikkeling
Regelgeving is voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom erg belangrijk dat uw vergunningen altijd goed aansluiten bij de ontwikkelingen op uw bedrijf. Een voorbeeld is de Interimwet veedichte gebieden, die provincies extra bevoegdheden geeft om voor gebieden grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij. Deze nieuwe wet zal later weer opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Daarbij worden 26 wetten en circa 125 besluiten samengevoegd. Nieuw beleid heeft daarmee direct gevolgen voor beleid ten aanzien van fijnstof, ammoniak, geur en volksgezondheid.

Meer weten?
Neem voor advies vrijblijvend contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling. Ze zijn bereikbaar via 0317-499599 of via e-mail info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Vergunningen up-to-date