Menu

Vergunning Wet Natuurbescherming zonder PAS

5-7-2019

Onlangs heeft de Raad van State uitgesproken dat de PAS niet meer gebruikt mag worden bij toestemmingsbesluiten voor natuurbeschermingswet. Uit de regelgeving, rechtspraak en Kamerbrieven volgt welke mogelijkheden er voor de korte termijn zijn.

Weiden en bemesten
Voor verleende (onherroepelijke) vergunningen zijn er geen gevolgen. Wel is het zo dat er voor 'weiden en bemesten' nog een oplossing moet komen. Bedrijven zonder vergunning, maar bijvoorbeeld met een melding of vrijstellingen (vanwege drempelwaarde) hebben volgens de uitspraak wel een vergunning nodig, ondanks dat deze bedrijven te goeder trouw hebben gehandeld.

Legalisatie
De minister geeft aan te streven naar legalisatie van alle bedrijven die projecten te goeder trouw hebben uitgevoerd binnen de vergunningsvrije PAS-regels. Het gaat in dit geval om PAS-meldingen die inmiddels zijn gerealiseerd of om vrijgestelde situaties. Niet gerealiseerde projecten vallen hier dus niet onder. Ook ten aanzien van weiden en bemesten wordt gestreefd naar legalisatie.

Nieuwe situaties
Op dit moment worden nog geen vergunningen verleend. Dit zal binnenkort wel wijzigen voor aanvragen waarbij er geen toename van ammoniakdepositie is op Natura-2000. Komende maanden zal er aan een beleidslijn worden opgesteld door het ministerie. Mogelijke oplossingen zijn in- en externe saldering. Bij interne saldering wordt binnen het bedrijf zodanig gewijzigd, bijvoorbeeld met extra emissiemaatregelen, waardoor een uitbreiding/wijziging toch mogelijk is zonder toename van de ammoniakdepositie. Bij externe saldering wordt ammoniak betrokken van een bedrijf uit de buurt. Door twee of meerdere bedrijven met elkaar te salderen kan aan een oplossing worden gewerkt. In alle gevallen van saldering moet uit de depositieberekeningen blijken dat er geen toename van ammoniakdepositie is. Er wordt nog gewerkt aan een beleidslijn voor toekomstige vergunningsverlening, een geactualiseerde rekentool en een handreiking voor externe saldering.

De gevolgen van het buitenwerking stellen van de PAS zijn voor veel bedrijven groot, omdat in- en externe saldering niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Andere oplossingsrichtingen zijn er momenteel niet voor de veehouderij. In dat geval is het advies om de beleidslijn af te wachten die dit najaar beschikbaar is.

Meer weten?
Neem dan contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling of mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.

Gerelateerde artikelen:
Streep door pas gevolgen, voor boer wrang
Provincies actief met intrekking pas-vergunningen
Uitspraak Europees hof over pas-vergunning

Vergunning Wet Natuurbescherming zonder PAS
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route