Menu

Veedichte gebieden en geitenhouderij verder aan banden

1-9-2017

Na Brabant zet nu ook Gelderland een slot op de geitenhouderij. Ook voor veedichte gebieden worden extra provinciale maatregelen voorbereid om de omvang van de veehouderij te beperken. De Interimwet veedichte gebieden voorziet provincies van de benodigde instrumenten.

Geitenhouderij
Provincie Gelderland bereidt een wijzing van de omgevingsverordening voor om ontwikkelingen van de geitenhouderij te beperken. Aangevraagde omgevingsvergunningen van na 29 augustus 2017 voor het bouwen of uitbreiden van een geitenstal worden voorlopig aangehouden tot de nieuwe provinciale regels bekend zijn. Ook omschakeling is niet toegestaan. Brabant zette in juli de geitenhouderij al op slot.

Veedichte gebieden
Als het wetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden landelijk is goedgekeurd krijgen provincies extra mogelijkheden om de omvang van de veehouderij verder in te perken in gebieden waar de leefomgeving onder druk staat door de veehouderij (cumulatie van geur, fijnstof, geluid, verkeer etc.). Via internetconsultatie zijn inmiddels veel reacties binnengekomen bij het ministerie. De reacties variëren van verdere compartimentering in dierrechten tot verdere emissiebeperking. Ook wordt de zorg uitgesproken over de financiële impact en de rechtsonzekerheid voor veehouderijen.

Staldering
In Brabant is sinds juli dit jaar de bouw of het gebruik van een nieuwe stal alleen toegestaan als elders in de regio 110% staloppervlak verdwijnt. Dit wordt staldering genoemd. In Oost- en Zuid-Brabant zijn 6 stalderingsgebieden ingesteld. De stalderingsmeters zijn uitsluitend verkrijgbaar via het stalderingsloket. Vanaf half september 2017, wanneer prijs en vraag en aanbod in kaart zijn gebracht en de stalderingssystematiek is uitgewerkt, kunnen veehouders bij het stalderingsloket terecht om afspraken te maken over de sloop en/of uitbreiding van hun stallen.

Meer info
Heeft u vragen over vergunningen en ontwikkeling? De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via 0317-499599 of een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Gerelateerde artikelen:
Verschil emissiereductie veestallen in Brabant versus landelijk
Vergunningen up-to-date

Veedichte gebieden en geitenhouderij verder aan banden