Menu

Varkenshouderij, ontwikkelen of stoppen?

15-9-2017

Hoe staat het met uw toekomstplannen? De rendementen in de varkenshouderij zijn dit jaar bovengemiddeld. Dat geeft ruimte om te investeren of reserveren. Sommigen bedrijven doen mee aan de stoppersmaatregelen 2020 en ook dat geeft soms dilemma’s. Verder is er de Regeling omgevingskwaliteit voor bedrijven die voornemens zijn te stoppen.

Al deze situaties vragen visie, moed en ondernemerschap om doelen te stellen en een plan van aanpak te maken.

Investeren of reserveren
Veel varkenshouderijen draaien weer een redelijk rendement. Eventuele verliezen uit het verleden kunnen worden gecompenseerd, er kan een buffer worden opgebouwd voor de schommelende varkenscyclus en er is ruimte om te investeren in kwaliteit of uitbreiding. Waar liggen de kansen voor uw bedrijf? Dit hangt onder andere af van persoonlijke ondernemerskwaliteiten en wensen, het bedrijf en de omgeving en uiteraard de financiële positie.

Stoppersmaatregelen 2020
Misschien heeft u een locatie die nog niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting, maar doordat u meedoet met stoppersmaatregelen kan de locatie tot 1 januari 2020 in gebruik blijven. Mogelijk heeft u allang de knoop doorgehakt en gaat u stoppen. Of u heeft juist besloten wel verder te gaan. Dan is er een plan van aanpak nodig. Hoe past u de stallen aan voor 1 januari 2020? Wat zijn de investeringen en hoe worden ze gefinancierd?

Regeling omgevingskwaliteit
Van 1 september tot en met 31 oktober 2017 is de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) opengesteld. Deze regeling geeft varkensbedrijven die geurhinder veroorzaken de kans om tegen een beperkte vergoeding te stoppen. De varkensrechten die daarbij vrijkomen gaan naar bedrijven met een gezond toekomstperspectief. De regeling is voor stoppers niet riant, maar kan in een aantal situaties een verstandige oplossing zijn. Meer informatie leest u hier: Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Investeringsverplichtingen
Bij alle toekomstplannen is het verstandig om rekening te houden met vervangingsinvesteringen, asbestsanering (2024) en mogelijke plannen als extra emissiebeperkende maatregelen (Brabant, 2022).

Meedenken
Wilt u eens sparren over uw toekomst of de genoemde regelingen? Wij gaan het gesprek graag met u aan. Met onze kennis van de varkenshouderij, vergunningen, productierechten en financiën kunnen wij u vast en zeker helpen uw plannen te realiseren. Neem gerust eens contact op met de adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling of bel met Harold Vogels, tel 06-55331109.

Gerelateerde artikelen
Met een goed (bedrijfs)plan de toekomst in eigen hand
Verschil emissiereductie veestallen in Brabant

Varkenshouderij, ontwikkelen of stoppen?
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route