Menu

Uitstel vanggewas na mais, inzaai binnen 3 etmalen

7-10-2021

Vanwege de latere rijping van mais in 2021 mag het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgronden later worden ingezaaid. De uiterste inzaaidatum is bij uitzondering verschoven van 1 oktober naar 31 oktober. Hierbij moet het vanggewas wel binnen 72 uur na het oogsten van de mais ingezaaid worden.

Voor de keuze van de vanggewassen staan de overzichten en diverse regels op rvo.nl. Ook mengsels van vanggewassen zijn onder voorwaarden toegestaan. Ter compensatie van deze uitzondering wordt de 65 kg korting op stikstofgebruiksnorm bij mais en aardappels na graslandvernietiging verhoogd. De hoogte moet nog worden vastgesteld

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag bij al uw vragen. Stuur een e-mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, telefoon 06-13689803

Uitstel vanggewas na mais, inzaai binnen 3 etmalen