Menu

Uitspraak Europees Hof over PAS-vergunning

9-11-2018

Het Europees Hof heeft zich op 7 november uitgesproken over het stikstofbeleid. Nu is de Raad van State aan zet om te oordelen over de PAS-vergunningen voor veehouderijen, industrie en wegenprojecten. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.

Dit schept onzekerheid, bijvoorbeeld als een veehouderij wil moderniseren en daardoor actuele vergunningen nodig heeft.

Wet Natuurbescherming
De afgelopen jaren hebben veel veehouders vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming geregeld. Circa 200 veehouders zitten al jaren in onzekerheid omdat de Raad van State nog uitspraak moet doen over vergunningen die in 2015 (en daarna) zijn verleend. Wat de impact is op bestaande vergunningen en meldingen in het kader van het PAS, is vooralsnog niet duidelijk.

Beweiden en bemesten
Ook beweiden en bemesten van grond moeten volgens de Europese rechter worden meegewogen bij de vergunningverlening. Alleen als de bemesting en beweiding niet zijn veranderd sinds de aanwijzing van het Natura 2000-gebied, kan het achterwege blijven. Het PAS loopt dus een flinke deuk op, maar blijft juridisch overeind.

Hoe werkt het PAS?
Het PAS is medio 2015 in werking getreden en zorgt voor herstelmaatregelen voor natuur én een vermindering van de stikstofuitstoot. De winst daarvan zou voor de helft teruggegeven worden in de vorm van ontwikkelingsruimte voor veehouderij, industrie en infrastructuur. Het Hof vindt dat die natuurwinst onomstotelijk moet vast komen te staan, voordat er ontwikkelingsruimte wordt verstrekt. En dat is nu nog onvoldoende wetenschappelijk aangetoond.

Snel duidelijkheid nodig
In 2019 pakt de Raad van State de draad weer op om boeren duidelijkheid te kunnen geven. Het Europees Hof vindt het PAS-systeem wel acceptabel, maar stelt daaraan zwaardere eisen. Het kabinet kan daarmee alvast aan het werk. Snel duidelijkheid is goed voor allerlei ontwikkelingen en is tevens een stimulans voor duurzame voedselproductie.

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling volgen deze juridische ontwikkelingen op de voet. Heeft u vragen? Bel ons (0317-499599) of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Uitspraak Europees Hof over PAS-vergunning