Menu

Stikstof houdt vergunningen in de tang

2-9-2019
Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC

Niet alleen vergunningen voor de Wet natuurbescherming, maar ook omgevingsvergunningen voor het bouwen van eenvoudige gebouwen zonder veehouderijfunctie worden niet verleend. De effecten zijn groot en overstijgen het ‘gezond boerenverstand’.

Stikstofuitstoot komt niet alleen van veehouderij, maar ook van transport en industrie. Strikt genomen komt er dan ook bij elk bouwproject stikstof vrij, hoe gering ook. Dat geldt in veel gevallen zelfs voor het bouwen van een enkel woonhuis of een kleine opslagloods. Ook voor projecten waardoor de stikstofuitstoot vermindert, is de vergunningverlening opgeschort. Er wordt landelijk aan een oplossing gewerkt. Wanneer die er is en hoe die er uit gaat zien is nog niet duidelijk.

Intern salderen
Projecten waarbij er geen toename van stikstofdepositie is, kunnen weer doorgang vinden als er een passend rekenmodel is. Dat rekenmodel, een vernieuwde versie van Aerius, was begin augustus al verwacht, maar is voor onbepaalde termijn opgeschort. Als dat model in gebruik wordt genomen kan daarmee aangetoond worden dat de bedrijfsveranderingen geen toename van stikstofdepositie veroorzaken. Dit is intern salderen.

Extern salderen
Bij extern salderen wordt stikstofdepositie gecompenseerd door een andere bedrijfslocatie of project. Zo kan bijvoorbeeld de bouw van een bedrijventerrein of woonwijk mogelijk worden gemaakt door te salderen met een veehouderij. Ook veehouderijen onderling kunnen ammoniakdepositie uitruilen. Het Rijk en de provincies werken momenteel aan een beleidslijn en handreiking. Ze verwachten dit najaar meer duidelijkheid te kunnen bieden. Pas dan wordt duidelijk of extern salderen een mogelijkheid wordt en hoe op deze wijze een vergunning kan worden verleend.

Dat het stikstofdossier belangrijk is voor heel Nederland, blijkt uit diverse nieuwsitems. AR Bedrijfsontwikkeling volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Meer weten?
Neem dan contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling of mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.

Gerelateerde artikelen:
Vergunning Wet natuurbescherming zonder PAS
Streep door pas, gevolgen voor boer wrang
Uitspraak Europees hof over PAS-vergunning