Menu

ROK regeling biedt varkensrechten met korting

6-7-2018

Met de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) worden varkensrechten aangeboden tegen een gereduceerd tarief aan varkenshouders met innovatieplannen en weinig geurbelasting.

Investeringsplan
In fase 1 van deze regeling werden 43.222 varkensrechten ingekocht van bedrijven in een overbelaste geursituatie. Deze rechten worden nu in fase 2 met korting aangeboden aan bedrijven met een innovatief investeringsplan waarbij tevens de geurimpact op de omgeving laag blijft. Inschrijven op de regeling is mogelijk voor varkenshouders met een bouwkundige investeringsplan van tenminste € 250.000 in brongerichte maatregelen (geur- en ammoniakreductie). Deze groep wordt als hoogste gerangschikt bij uitgifte. Als er dan nog rechten over zijn, gaan deze naar bedrijven met een investeringsplan met een voorlopig certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 12/MDV.

Geurbelasting bebouwde kom
Alleen bedrijven met een geurbelasting lager dan 5 OUe/m3 buiten bebouwde kom en 2 OUe/m3 binnen de bebouwde kom kunnen meedoen aan de regeling. De prijs van beschikbare rechten bedraagt € 82,60 in regio Zuid, € 45,10 in regio Oost en € 44,74 in regio Overig. Op het moment van aanvragen dient de omgevingsvergunning onherroepelijk te zijn verleend, dan wel een melding activiteitenbesluit gepubliceerd. Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. De volledige regeling staat kunt u vinden op de website van Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Vragen of ondersteuning nodig?
Voor vragen of ondersteuning bij innovatieve plannen kunt u contact opnemen met de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

ROK regeling biedt varkensrechten met korting