Menu

Regeling fosfaatreductieplan 2017 nu bekend

17-2-2017

De regeling fosfaatreductieplan is 17 februari 2017 bekendgemaakt en dwingt rundveehouders het aantal runderen te verminderen. Overschrijders betalen een boete en onderschrijders ontvangen een bonus. De boetes zijn dermate hoog dat het verminderen van vee snel rendabel is.

Alle bedrijven met vrouwelijke rundvee vallen onder de regeling, behalve vleeskalverenhouders die uitsluitend afvoeren voor de slacht. In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen melkveehouders en overige rundveehouders.

Solidariteits-geldsom
Het houden van vrouwelijk rundvee boven het referentieaantal wordt ontmoedigd. Het referentieaantal is het aantal GVE op de peildatum 2 juli 2015 verminderd met 4%. De korting geldt niet voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren (forfaitair berekend). Bij overschrijding van deze referentie betalen rundveehouders een solidariteits-geldsom ter hoogte van 56 euro per teveel gehouden GVE per maand. Voor melkveehouders komt dat neer op 7 cent per kg melk.

Boete-geldsom
Er komt ook een maandelijkse doelstelling per bedrijf en bij overschrijding daarvan bedraagt de boete-geldsom per maand 240 euro per GVE dat wordt gehouden boven het hiervoor genoemde referentieaantal. Voor melkveehouders betekent dit een boete van 30 cent per kg melk. De doelstelling wordt voor melkveehouders bepaald door het aantal GVE dat op 1 oktober 2016 gehouden werd te verminderen met 5% (maart-april), 10% (mei-juni) en een nader te bepalen percentage voor de maanden daarna. De bepalende datum voor de doelstelling van niet-melkproducerende bedrijven is 15 december 2016.

Bonus-geldsom
Melkproducerende bedrijven waarvan het gemiddeld aantal GVE per maand in 2017 onder het referentieaantal zit, zijn geen van beide geldsommen verschuldigd. Zij ontvangen een bonus voor elke GVE onder het referentieaantal tot een maximum van 10% daling ten opzichte van het referentieaantal. De bonus-geldsom bedraagt in de periode maart t/m augustus 60 euro per GVE per maand en van september t/m december is dat maximaal 150 euro per GVE per maand. Dit bedrag kan naar beneden worden bijgesteld wanneer er niet voldoende middelen beschikbaar zijn om de bonussen te betalen. De bonussen worden betaald uit de boete-geldsom en solidariteits-geldsom.

Bijzondere situaties
In de regeling is een aantal bijzondere situaties beschreven met betrekking tot grondgebondenheid, in- en uitscharen van vee, bedrijfsoverdracht en een beperkte knelgevallenregeling. Deelnemers aan de stoppersregeling vallen vanaf het moment dat zij geen melk meer produceren niet langer als melkproducerende houder onder deze regeling. Zij komen vanaf dat moment niet meer in aanmerking voor een bonus-geldsom.

Meer weten?
De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunen u bij de vertaling naar een praktisch advies en een bijpassende berekening voor uw bedrijf. Voor meer informatie, bel uw adviseur via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Een van onze adviseurs neemt persoonlijk contact met u op.

Regeling fosfaatreductieplan 2017 nu bekend