Menu

Regeling beëindiging melkveehouderij opnieuw opengesteld

28-4-2017

Vanaf 8 mei wordt de regeling beëindiging melkveehouderij voor de tweede keer opengesteld. De premie die stoppers ontvangen bedraagt maximaal € 730 per melkkoe. De stoppersregeling geldt alleen voor 2017. Vanaf 2018 zal het fosfaatrechtenstelsel maatgevend zijn voor het houden van melkvee.

Deze tweede openstelling is tevens de laatste openstelling. Toekenning gaat op volgorde van aanmelding. De eerste openstelling werd al de eerste dag overtekend. In een eerder bericht hebben we deze regeling toegelicht. De oorspronkelijke regeling wordt wel enigszins gewijzigd blijkt uit de brief van staatsecretaris van Dam. Voor deze laatste regeling is € 5 miljoen beschikbaar en daarmee wordt van de beoogde reductie van 2,5 miljoen kg fosfaat maximaal 1,5 miljoen behaald.

Regeling voerspoor
Het plan voor fosfaatreductie voor 2017 kent drie pijlers. Naast de stoppersregeling zijn er het fosfaatreductieplan met de GVE-referentie per bedrijf en het voerspoor. In het kader van het voerspoor heeft de staatsecretaris een regeling afgekondigd die pas in werking treedt als op 15 mei blijkt dat het vrijwillige voerspoor met lagere fosforgehalten in het mengvoer niet heeft gewerkt. Samen moeten deze regelingen voldoende zijn om eind 2017 alsnog te voldoen aan de eerder gemaakte derogatieafspraken in Europa.

Regeling fosfaatreductieplan wijzigt
De regeling fosfaatreductieplan 2017 wijzigt per 1 mei en geldt met terugwerkende kracht alleen nog voor melkveehouders. Enkele belangrijke wijzigingen hebben wij voor u samengevat.

Meer weten?
De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunen u graag bij vragen over fosfaatreductie of fosfaatrechten. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Regeling beëindiging melkveehouderij opnieuw opengesteld