Menu

Plaatsingsruimte mest en kunstmest

7-7-2017

Hoeveel mestruimte heeft u nog? Door het bemestingsplan nu te actualiseren geeft dat inzicht in de aanvoerruimte van mest en kunstmest, maar ook de benodigde afvoer.

Het is nu de tijd om een tussenbalans op te maken. Doet u mee aan Mineralen Inzicht, dan verzorgt AR Bedrijfsontwikkeling deze update van het bemestingsplan binnenkort of wellicht heeft u deze al ontvangen.

Vraag uw adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling naar de stand van zaken. U kunt ook direct contact opnemen met adviseur mest en mineralen Jannes Jansen, tel 06-26944502, e-mail info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Plaatsingsruimte mest en kunstmest