Menu

Overschot betalingsrechten vervalt in 2020

21-2-2020

Heeft u in 2020 meer betalingsrechten dan landbouwgrond? De kans is dan groot dat het overtollige deel komt te vervallen. Dat gaat sneller dan voorheen. Om dat te voorkomen is het verstandig om alert te zijn en tijdig actie te ondernemen. Met ingang van 2020 zijn er gewijzigde regels voor het vervallen van betalingsrechten aan de nationale reserve. Betalingsrechten vervallen als u er twee jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft.

Voorbeeld

In 2019 had u 30 hectare landbouwgrond en 35 betalingsrechten. In 2020 ook. In 2020 vervallen dan 5 betalingsrechten. In 2021 kunt u deze betalingsrechten ook niet meer laten uitbetalen. Het betreft de betalingsrechten die op 15 mei van dat jaar zijn geregistreerd en dat is dus exclusief de verhuurde betalingsrechten en inclusief de gehuurde betalingsrechten. De subsidiabele grond betreft de door RVO geconstateerde hectares, dus niet de opgegeven hectares.

Voorkom vervallen rechten

Om het vervallen te voorkomen moet er óf extra subsidiabele grond in gebruik worden genomen óf het overschot aan betalingsrechten worden verkocht of verhuurd. Dit moet uiterlijk 15 mei zijn geregeld.

Volgorde vervallen

Eerst vervallen de betalingsrechten die u in eigendom heeft. Daarna vervallen de betalingsrechten die u heeft gehuurd, waarbij de betalingsrechten die het kortst gehuurd zijn het eerst vervallen. Uitgangspunt is telkens 15 mei.Heeft u betalingsrechten verhuurd? Dan is het belangrijk dat de huurder de gehuurde rechten benut en laat uitbetalen. Hierdoor voorkomt u dat uw verhuurde rechten vervallen.

Gecombineerde opgave en bemiddeling

Het aanvragen van de uitbetaling regelt u via de Gecombineerde opgave. Heeft u een tekort of een teveel aan betalingsrechten? AR Bedrijfsontwikkeling regelt uw (ver)koop of (ver)huur op deskundige vertrouwde wijze. Het team van AR Bedrijfsontwikkeling staat voor u klaar voor zowel het indienen van de Gecombineerde opgave als de bemiddeling in betalingsrechten.

Vragen of meer weten?

Voor specifieke vragen staan de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling voor u klaar. Meer weten? Stuur dan een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, telefoon 06-13689803 of Aline van Brummelen, telefoon 06-26944502.

Gerelateerde artikelen:

Nieuwe mestnormen, invloed wisselend

Veranderingen mestbeleid 2020

Welke grond telt mee voor betalingsrechten en mestbeleid?

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC