Menu

Optimale benutting van de betalingsrechten

17-3-2017

Heeft u meer of minder grond dan betalingsrechten? Dan kan (ver)huur of (ver)koop van rechten voordelig zijn. Door betalingsrechten over te dragen voor 15 mei kunnen deze betalingsrechten dit jaar worden benut.

Indien u twee jaar achter elkaar geen betalingsrechten ontvangt, komen rechten te vervallen. Een betalingsrecht vervalt ook indien het twee jaar achter elkaar niet is gebruikt. Indien RVO de standaardvolgorde bepaalt zorgen zij ervoor dat de rechten zo optimaal mogelijk worden benut. Ook is het mogelijk om hiervan af te wijken en de hoogste betalingsrechten te laten uitbetalen.

Het verhuren of verkopen van betalingsrechten moet uiterlijk 15 mei zijn gemeld als de koper of huurder de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar wil laten uitbetalen. Uw melding van een overdracht is pas volledig als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. Degene die de betalingsrechten koopt of huurt moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

Meer weten?
Wilt u betalingsrechten overdragen door koop of huur? Neem dan gerust contact op met AR Bedrijfsontwikkeling via 0317-499599 of mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Een van onze adviseurs neemt persoonlijk contact met u op.

Optimale benutting van de betalingsrechten