Menu

Ontwerpbestemmingsplan Westelijk buitengebied Putten ter inzage

26-11-2013

Van 28 november 2013 tot en met 9 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Westelijk buitengebied” ter inzage. Voor uw bedrijf is een goed bestemmingsplan van groot belang. Het is dan ook verstandig om de gevolgen voor uw bedrijf kritisch te beoordelen. U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of op de site van de gemeente Putten. Als u het niet eens bent met het plan kunt u binnen bovengenoemde termijn uw zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Putten. De Adviesdienst Bedrijfsontwikkeling kan u hierbij adviseren en voor u de zienswijze opstellen. Heeft u vragen, neem dan contact op met Ko van Schaik, telefoon 06-55851253 of Sjoerd Holkenborg, telefoon 06-54223860.

 

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route