Menu

Omstandigheden anders? Mestverwerkingsplicht wijzigt.

23-11-2018
Omstandigheden anders? Mestverwerkingsplicht wijzigt.
Jannes Jansen

Als de bedrijfsvoering verandert, verandert de hoogte van de mestverwerkingsplicht. Door nu de balans op te maken, is het nog mogelijk de zaken correct te regelen en eventueel extra VVO’s aan te schaffen. Zeker als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het effect van kuilmonsters met hoog eiwit, waardoor BEX nadelig kan uitpakken.

Mestverwerkingsplicht
Voor de mestverwerkingsplicht dient het bedrijfsoverschot gedeeltelijk verwerkt te worden (59% in Zuid, 52% in Oost en 10% in Overig). Dat kan door mest te verwerken of VVO’s te verwerven. Ook zijn er nog de uitzonderingssituatie, zoals de RMO, stromest en vrijstellingen, zoals afvoer naar biologische bedrijven. Met een administratieve check in Mijn.rvo.nl weet je hoeveel mest is afgevoerd voor de mestverwerkingsplicht en de uitzonderingsituatie (opmerkingscodes 61, 71, 72, 73).

Staldieren
Voor staldieren (varkens, pluimvee en witvleeskalveren) kan over het algemeen een goede prognose worden gemaakt aan de hand van de stalbalans van het voorgaande jaar, mits de bedrijfsvoering vergelijkbaar is. Denk aan dieraantallen, productieniveau, voerverbruik, mineralengehalte en plaatsingsruimte. Indien er veel gewijzigd is dan zal het maken van een actuele stalbalans een betere prognose geven.
Veel pluimveebedrijven voeren periodiek mest af met code 61. Is dat in 2018 niet het geval, dan zijn er wellicht nog VVO’s nodig.

BEX-voordeel
In de praktijk zien we vaker hogere ruweiwitgehaltes in kuilmonsters. Dat kan leiden tot minder BEX-voordeel of zelfs negatieve uitkomsten. Niet meedoen aan BEX leidt echter tot een hoger bedrijfsoverschot en mestverwerkingsplicht. Als deze situatie voor u toepassing is, dan kan een voorlopige BEX-berekening duidelijk verschaffen over de benodigde VVO’s.

Prognose of bemiddeling
Als AR Bedrijfsontwikkeling uw mestadministratie verzorgt, dan kunnen ze voor u een update met actuele prognose maken. Heeft u VVO’s nodig of wilt u ze verkopen, informeer dan naar de mogelijkheden voor bemiddeling.

Vragen of meer weten?
Voor vragen staan de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel direct met Jannes Jansen, 06- 26944502.