Menu

Met een goed (bedrijfs)plan de toekomst in eigen hand

21-7-2017
Met een goed (bedrijfs)plan de toekomst in eigen hand

Plannen maken als er geen bedrijfsmiddelen zijn geeft frustratie. Het is voor veel varkenshouder op dit moment een goede tijd om na te denken over wat ze willen met het bedrijf in de toekomst. "Daar waar in het verleden in goede tijden direct aan een uitbreiding werd gedacht, raad ik nu aan eerst eens goed te kijken of het bestaande bedrijf wel alles voor elkaar heeft. Pas daarna moet je aan uitbreiden denken.", aldus Gerben Klein Lebbink, verkoopleider varkens bij AgruniekRijnvallei (AR).

Op gebied van bestaande huisvesting moeten praktische zaken in orde zijn zoals de biggenopfokcapaciteit. Deze moet passen bij de stijgende productie van de zeugen. Een zeugenhouderij moet een quarantaineruimte beschikbaar hebben en de mogelijkheid voor adaptatie van de opfokzeugen of de aanwezigheid van een goede hygiënesluis. Ook tijdens voorspoedige tijden is het van belang een financiële buffer te hebben. “Schommelende prijzen zijn van alle tijden. Het is dus raadzaam om na te gaan of er wel voldoende reserves beschikbaar zijn voor minder goede tijden. Denk aan een financiële buffer van circa € 300,- per zeug en € 50,- per vleesvarken", legt Klein Lebbink uit.

Meerjarenbegroting
De benodigde buffer hangt sterk af van de bedrijfssituatie. Harold Vogels, manager AR Bedrijfsontwikkeling, vult aan: “Naarmate het technisch resultaat en de voerwinst beter zijn, zullen tekorten bij een prijsdaling minder zijn waardoor er een kleinere buffer nodig is. Houd ook de overige bedrijfskosten in de gaten." Verder is het van belang te letten op een gezonde verhouding tussen afschrijvingen en aflossingen, de verwachting van een fiscale claim en de geplande investeringen voor de komende jaren. Vogels benadrukt het voordeel van het hebben van een meerjarenplan: "Door het opstellen van een meerjarenbegroting kun je toekomstige geldstromen beter managen. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar meer inzicht in de geldstroom geeft wel een beter inzicht op resultaat.”

Vergunningen
Vogels wijst ook op het belang dat vergunningen actueel moeten zijn. Bedrijven ontwikkelen zich voortdurend. Daarom is het belangrijk om vergunningen in het achterhoofd te houden. "Regelgeving is voortdurend in beweging en dat blijft. Denk daarbij niet alleen de huidige ingrijpende plannen in Brabant, maar ook aan de plannen met Interimwet veedichte gebieden die alle provincies extra bevoegdheden geven om nieuwe grenzen te stellen. Die wet gaat vervolgens met 26 andere wetten weer over in de nieuwe Omgevingswet. Bij alle veranderingen komen ook de normen over geur, ammoniak, stof en volksgezondheid weer ter sprake." Overheid en burgers stellen meer eisen aan de leefomgeving. "Een goede vergunning is vooral ook belangrijk voor het bedrijf zelf, voor rechtszekerheid en om de juiste financiering te krijgen. En zonder rendement kunnen varkenshouders niet investeren in een goede leefomgeving," aldus Harold Vogels.
 

Afbeelding: Harold Vogels-kl

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u weten hoe AR Bedrijfsontwikkeling u over deze onderwerpen kan adviseren? Neem dan vrijblijvend contact op met Harold Vogels, manager AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 06-55331109 of mail naar h.vogels@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Gerelateerde artikelen
Vergunningencheck up-to-date
Liquiditeitsbegroting 3 december