Menu

Mestverwerkingsplicht 2019 geregeld?

20-11-2019

Heeft u in 2019 wel een bedrijfsoverschot maar geen mest verwerkt? Zorg dan voor voldoende VVO’s. Door nu de balans op te maken, komt u straks niet voor verrassingen te staan.

Mestverwerkingsplicht
Voor de mestverwerkingsplicht dient het bedrijfsoverschot gedeeltelijk verwerkt te worden (59% in Zuid, 52% in Oost en 10% in Overig). Dat kan door mest te verwerken of door VVO’s te verwerven. Ook zijn er uitzonderingssituaties, zoals de RMO, stromest en vrijstellingen, zoals afvoer naar biologische bedrijven. Met een administratieve check in mijn.rvo.nl weet u hoeveel mest is afgevoerd voor de mestverwerkingsplicht en de uitzonderingssituatie (opmerkingscodes 61, 71, 72, 73).

Staldieren
Voor staldieren (varkens, pluimvee en witvleeskalveren) kan over het algemeen een goede prognose worden gemaakt aan de hand van de stalbalans van het voorgaande jaar, mits de bedrijfsvoering vergelijkbaar is. Denk aan dieraantallen, productieniveau, voerverbruik, mineralengehalte en plaatsingsruimte. Indien er veel gewijzigd is, zal het maken van een actuele stalbalans een betere prognose geven. Veel pluimveebedrijven voeren periodiek mest af met code 61. Is dat in 2019 niet het geval, dan zijn er wellicht nog VVO’s nodig.

Melkvee
Bij melkvee is de hoogte van het BEX-voordeel van grote invloed op het bedrijfsoverschot en de mestverwerkingsplicht. In de praktijk zien we vaker hogere ruweiwitgehaltes in kuilmonsters. Dat kan leiden tot minder BEX-voordeel of zelfs negatieve uitkomsten. Als deze situatie voor u van toepassing is kan een voorlopige BEX-berekening duidelijkheid verschaffen.

Prognose of bemiddeling
Als AR Bedrijfsontwikkeling uw mestadministratie verzorgt, dan kunnen ze voor u een update met een actuele prognose maken. Heeft u VVO’s nodig of wilt u ze verkopen? informeer dan naar de mogelijkheden voor bemiddeling.

Vragen of meer weten?
Heeft u vragen? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik-Jaap Wentink, tel 06-3689803 of Henk de Groot tel 06-21244354.

Mestverwerkingsplicht 2019 geregeld?