Menu

Langer bemesten vanwege droogte

31-8-2018
Koe eet groen gras

Vanwege de langdurige droogte van deze zomer mag er dit jaar langer worden bemest. Dit heeft de minister vorige week bekendgemaakt in een brief. De regels van 2018 hebben we voor u samengevat:

  • Het uitrijden van mest op grasland op zand- en lössgronden mag tot en met 15 september, op klei- en veengronden mag dit tot en met 30 september. Omdat gras na de droogteperiode veel stikstof kan opnemen, kan een extra bemesting in bepaalde situaties leiden tot nitraatvergiftiging bij koeien. Door hier bewust en op de juiste wijze mee om te gaan zijn problemen te voorkomen.
  • Op bouwland is mest uitrijden tot en met 15 september toegestaan onder voorwaarde dat uiterlijk 17 september groenbemester is gezaaid. Ook met de teelt van winterkoolzaad of bloembollen kunt u aan de voorwaarden voldoen.
  • Na de maisoogst op zand- en lössgrond is het verplicht om direct aansluitend een vanggewas te telen. Dit vanggewas wordt niet gezien als groenbemester. Bemesting is dan ook niet toegestaan. Nu de mais eerder wordt geoogst en er veel droogte was, hoeft de inzaai niet direct aansluitend plaats te vinden, maar is er een algemeen uitstel tot en met 17 september. Als vanggewas zijn aangewezen: gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas en Japanse haver. Deze gewassen mogen niet eerder worden vernietigd dan 1 februari. Een herfstsnede inkuilen van bijvoorbeeld Italiaans raaigras is wel toegestaan.
  • Na de maisoogst op klei- en veengrond is een vanggewas niet verplicht en gelden de bemestingsregels van bouwland.

Voor een compleet overzicht van de droogtemaatregelen verwijzen we naar de brief van de minister.

Vragen?

Heeft u vragen? Overleg dan met uw rundveespecialist of neem contact op met de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling. Bel ons (0317-499599) of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.