Menu

Landbouwgrond of natuurterrein?

13-4-2018

Wanneer is er sprake van landbouwgrond of natuurterrein? Bij het invullen van de registratie van de percelen (voor 15 mei) is dit een belangrijke vraag. Hoe telt grond mee in de mestwetgeving? En voor betalingsrechten? 

Bij grasland met natuurfuncties is het niet altijd duidelijk welke gewascodes moeten worden toegepast. Dit is wel van belang om problemen met de overschrijding van gebruiksnormen en derogatie-eisen te voorkomen.

Grasland met hoofdfunctie landbouw
Blijvend en tijdelijk grasland (gewascodes 265 en 266) tellen volledig mee voor betalingsrechten, de gebruiksnormen, derogatie en berekening mestverwerking grondgebondenheid. Als het natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw is en er gelden geen beperkingen in het gebruik dan geldt over het algemeen de gewascode 331. Dit kan het geval zijn bij subsidieafspraken over natuur en landschapsbeheer (SNL en ANLb). Ook deze grond telt volledig mee voor mest en betalingsrechten.

Beheersregime grasland
Wanneer er sprake is van een beheersregime dat een aanmerkelijke inperking van de landbouwactiviteit en het daarmee samenhangende gebruik van meststoffen met zich meebrengt, zal dat in het algemeen leiden tot de conclusie dat er geen sprake is van landbouwgrond, maar van natuurterrein. In dat geval is het gewascode 336 en telt de grond wel mee voor betalingsrechten en de berekening van mestverwerking en grondgebondenheid, maar niet voor de gebruiksnormen en derogatie. Dit kan bijvoorbeeld grond zijn van natuurbeschermingsorganisaties als Staatsbosbeheer, waarbij in de pachtovereenkomst het mestgebruik is vastgelegd. Als er niets is vermeld, dan geldt maximaal 70 kg fosfaat en 170 kg stikstof.

Pas de juiste gewascodes toe
Door het toepassen van de juiste gewascodes voorkomt u problemen achteraf, zoals overschrijding van gebruiksnormen en het niet voldoen aan de eisen van de nieuwe derogatie.

Meer info
Wilt u meer weten? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Harold Vogels, 06-55331109.

Landbouwgrond of natuurterrein?