Menu

Jongveegetal: hoe voorkom ik een heffing met zoveel mogelijk koeien?

2-6-2017
Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC

De regeling voor het jongveegetal is gewijzigd. Het jongveegetal is nu alleen van toepassing voor melkveebedrijven die jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren naar een bedrijf in Nederland. Door de juiste keuzes te maken hoeven er mogelijk minder koeien afgevoerd te worden en kunnen heffingen voorkomen worden.

Bedrijven die alleen kalveren afvoeren tot en met een leeftijd van 35 dagen hoeven niet te rekenen met het jongveegetal. Deze bedrijven mogen alleen jongvee ouder dan 35 dagen afvoeren voor dood, slacht of export. Met het jongveegetal is het niet mogelijk om een fosfaatreductie te realiseren door alleen jongvee af te voeren.

Uitscharen
Het uitscharen van jongvee wordt als afvoer gezien en daarmee blijft het jongveegetal van toepassing. Deze bedrijven kunnen wel gebruik maken van het gecorrigeerd jongveegetal. Maar dit zal niet altijd de oplossing bieden.

Voorbeelden effect jongveegetal

Afbeelding: Jongveegetal uitleg

Verminderingspercentage
Het verminderingspercentage voor periode 3 is vastgesteld op 12%. Dat betekent dat bedrijven die tussen 2 juli 2015 en 1 oktober 2016 zijn gegroeid nu minder hoeven te krimpen om de hoogste heffing te voorkomen. In een kamerbrief spreekt Van Dam de ambitie uit om dit percentage ook vast te houden voor de volgende perioden.

Tweede maand in periode leidend
Voor de perioden 1 en 2 van 2017 was al vastgesteld dat alleen de maanden april en juni leidend zouden zijn voor de berekening van de heffing. Nu geldt dit voor alle perioden. De gemiddelde aantallen dieren in de maanden april, juni, augustus, oktober en december zijn dus leidend. De heffingen en bonussen zijn verdubbeld voor die maanden. Over de overige maanden wordt geen heffing opgelegd of bonus uitgekeerd.

Hoe kan ik een heffing voorkomen?
U kunt het effect van het jongveegetal beperken door geen jongvee ouder dan 35 dagen af te voeren naar een ander Nederlandse UBN. Met de berekening van de Rekentool van AR Bedrijfsontwikkeling krijgt u inzicht over hoe u met het jongveegetal op uw bedrijf om kunt gaan en hoe u de heffing kunt voorkomen. Dit biedt duidelijkheid over hoe u zoveel mogelijk koeien kunt houden. Klik hier voor een voorbeeldberekening.

Meer weten?
De adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling bespreken graag uw specifieke bedrijfssituatie. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Gerelateerde artikelen
Fosfaatreductieplan: in de ijskast of aanpassen?
Aangepast fosfaatreductieplan alleen voor melkveehouders

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route