Menu

Is (ver)lease van fosfaatrechten een optie?

31-8-2018

Komt uw fosfaatplanning toch niet uit zoals u had verwacht of gehoopt, dan wordt bijsturen lastiger naarmate het jaar vordert. Naast de dieraantallen kunnen ook een hogere of lagere melkproductie leiden tot een overschot of tekort aan fosfaatrechten. Is lease of verlease dan een optie? En hoe zit het met afroming?

Twee overdrachten

Bij lease is er sprake van twee overdrachten, dus ook twee keer 10% afroming. Vinden de overdrachten binnen één kalenderjaar plaats, zoals bij lease binnen één kalenderjaar, dan is er slechts éénmaal 10% afroming. Lees hier meer over de manier waarop de overdracht van fosfaatrechten in zijn werk gaat.

Lease zonder 10% afroming

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onlangs de regering verzocht om te onderzoeken of maximaal 10% van de in bezit zijnde fosfaatrechten verhuurd of gehuurd kunnen worden zonder dat deze afgeroomd worden. Zo kunnen tijdelijke omstandigheden op bedrijven opgevangen worden. Denk aan een hogere fosfaatexcretie doordat de melkproductie is gestegen. De regering heeft nog geen besluit genomen, maar helaas is de verwachting dat bovenstaande in 2018 nog niet van toepassing zal zijn.

Financiële overweging

De 10% afroming bij lease wordt middels leaseprijzen gecompenseerd naar de verleaser, zodat het voor de verleaser per saldo financieel aantrekkelijk wordt om daarvoor te kiezen. De aanschaf van leaserechten is daardoor relatief duur. Voor structurele uitbreiding of inkrimping van een bedrijf is (ver)koop van rechten in het algemeen meer voor de hand liggend dan lease of verlease. Toch kan het afhankelijk van de situatie een verstandige keuze zijn.

Meer info

AR Bedrijfsontwikkeling staat voor een betrouwbare en transparante bemiddeling in zowel lease- als kooprechten. Ook om eens te sparren over de (financiële) overwegingen of een bedrijfsbegroting staan de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling voor u klaar.

Voor meer informatie of bemiddeling: bel Sjoerd Holkenborg, tel 06-54223860 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.


Gerateerde artikelen:

Fosfaatrechten overschrijven nu mogelijk

 

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC