Menu

Impasse vergunningverlening NBW

29-11-2013

De mogelijkheden voor vergunningverlening Natuurbeschermingswet zijn door een uitspraak van de Raad van State drastisch ingeperkt. Vooral de werkwijze van salderingsbanken was onderwerp van discussie en is voor provinciebesturen aanleiding om het provinciale beleid nog eens kritisch tegen het licht te houden. Bedrijfsontwikkeling met toepassing van duurzame stallen wordt hierdoor bemoeilijkt. Externe saldering (ammoniak betrekken van een buurbedrijf) blijft wel mogelijk. De ontstane impasse kan worden opgeheven door de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), een landelijk instrument dat zowel natuurbescherming als economische ontwikkelingsruimte moet gaan waarborgen. De PAS wordt naar verwachting in de loop van 2014 operationeel. Of de PAS inderdaad ontwikkelingsruimte gaat geven aan veehouderijen is voorlopig niet duidelijk. Neem voor meer informatie contact op met AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route