Menu

I&R paard voor eigenaar én locatiehouder

19-5-2021

Sinds 21 april 2021 gelden nieuwe EU-regels voor eigenaren en houders van paarden. Alle paarden en pony's moeten een paspoort en chip hebben en geregistreerd zijn. De regels gelden voor hobbyist, professionele paardenhouder en ook voor de locatiehouder van een stal of weiland waar paarden staan van een andere eigenaar.

Een voorbeeld: de eigenaar stalt zijn paard(en) bij een veehouder in de buurt. Het maakt niet uit of het paard alleen wordt geweid of gestald, in alle gevallen gelden de nieuwe I&R-regels (identificatie en registratie) voor zowel de eigenaar van het paard als de locatiehouder (in dit voorbeeld dus de veehouder).

Rol van eigenaar paard
De exploitant van het paard (meestal de eigenaar) zorgt ervoor dat een paard is gechipt, een paspoort heeft en in Nederland staat geregistreerd. In deze zoekfunctie op rvo.nl kunt u zien hoe het paard staat geregistreerd.

Rol van locatiehouder
De exploitant van een locatie is de eigenaar, huurder of bruiklener van een locatie. Dat kan dus de eigenaar zijn, maar ook iemand die de locatie exploiteert op huurbasis. Elke locatie heeft één exploitant (ook als er meerdere huurders zijn), dat noemen we de locatiehouder. De locatiehouder zorgt voor een UBN-nummer. Als er al een UBN-nummer is, bijvoorbeeld op een veehouderij, kan de registratie van paardachtigen worden toegevoegd.

Tijdelijk verblijf
Paarden die 30 dagen of langer verblijven worden gekoppeld aan het UBN-nummer. Paarden die langer dan 24 uur, maar korter dan 30 dagen aanwezig zijn kunnen in een eigen administratie op de locatie zelf worden genoteerd. Uitzonderingen zijn er voor dekstations.

Op de boerderij
Bent u veehouder en worden er bij u paarden geweid of gestald van anderen, dan bent u als veehouder verplicht deze te registreren. U bent dan de locatiehouder. De paarden dienen tevens in de mestadministratie van uw veehouderij opgenomen te zijn.

Meer informatie
Op RVO.nl vindt u hierover meer informatie. De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunen de professionals in de paardenhouderij en veehouderij bij alle regels over registraties, mestbeleid of vergunningen. Stuur daarvoor een mailtje naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

I&R paard voor eigenaar én locatiehouder