Menu

Het belang van een kloppende mestbalans

2-2-2018
AR Bedrijfsontwikkeling

Voor honderden bedrijven heeft AR Bedrijfsontwikkeling in januari de mestbalans opgemaakt. Bij deze mestboekhouding constateren we vaak dat de puzzel van mest, fosfaat en stikstof kloppend is. Maar wat nu als het net niet past? De gevolgen kunnen groot zijn. Goed monitoren wordt daarom steeds belangrijker.

Wat betekent het voor een bedrijf als mest en mineralen niet balans zijn? Is er dan sprake van mestfraude of is het een inschattingsfout? Vervalt de derogatie? En is de boete dan een half jaarsalaris of een heel? De opeenstapeling van mestregels maakt het nog complexer. In elke hoek van de regels zit wel een valkuil.

Effect van mestmonsters
De gehaltes in de eindvoorraad mest zouden volgens de regels gelijk moeten zijn aan de bemonsterde en afgevoerde mest. Als er lagere gehaltes in de afgevoerde mest zaten, wordt geconcludeerd dat er weinig mineralen in de put zitten. En daarmee wordt geconcludeerd dat deze mest over het land is uitgereden en de gebruiksnormen zijn overschreden. Overigens kan de werkelijkheid totaal verschillend zijn van de regels. Laat u daarom niet verrassen en zorg ervoor dat u tijdig goed inzicht hebt in de mestbalans van uw bedrijf.

Effect van kuilmonsters
Ook de gehaltes van het gewonnen ruwvoer kunnen bijvoorbeeld eiwitrijker zijn dan verwacht en dat heeft een enorm effect op de BEX. Daarmee bestaat het risico dat de gebruiksnormen van stikstof overschreden worden. Niet meedoen met BEX heeft direct gevolgen voor het fosfaatoverschot en daarmee voor de mestverwerkingsplicht of eisen ten aanzien van grondgebondenheid. Met een vroegtijdig inzicht in BEX kan er tijdig op ingespeeld worden.

Dierrechten en fosfaatrechten
In lijn met de dierrechten voor varkens en pluimvee volgen nu ook de fosfaatrechten voor melkvee. Ook dat vraagt om extra oplettendheid. De AR-rekentool voor fosfaatrechten is een hulpmiddel om scenario’s te vergelijken. Download hier de rekentool.

Mineralen Inzicht
Om het goed monitoren van mest en mineralen voor veehouders in goede banen te leiden biedt AR Bedrijfsontwikkeling het pakket AR Mineralen Inzicht aan. Dat pakket bevat niet alleen de jaarafsluiting van uw mestboekhouding, maar ook de tussentijdse monitoring. Bij tussentijdse vragen kunt u terecht bij onze specialisten.

Meer weten?
Voor meer informatie staan de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling voor u klaar. U kunt mailen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bellen naar 0317-499599.

Gerelateerde artikelen:
Bijzondere situaties fosfaatrecht en grondgebondenheid
Uw mestadministratie zorgeloos geregeld

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route