Menu

Grondmonsters en derogatie 2019

21-12-2018

In januari kunt u derogatie voor 2019 aanvragen. Grondmonsters mogen op 1 februari 2019 niet ouder zijn dan 4 jaar. Heeft u nieuwe grondmonsters nodig? Dan is het raadzaam om nu actie te ondernemen.

Met een derogatievergunning mag het gebruik van dierlijke mest uit stikstof worden verhoogd van 170 kg N naar 230 of 250 kg N per ha. Deze vergunning kunt u tot 31 januari 2019 aanvragen via mijn.rvo.nl

Voor 1 februari
De analyserapporten van grondmonsters mogen op 1 februari niet ouder zijn dan 4 jaar. Het gaat hierbij om de datum van bemonsteren. Heeft u nog niet alle grond bemonsterd? Zorg er dan voor dat u deze op tijd laat onderzoeken. De analyseresultaten heeft u voor 1 februari nodig en gebruikt u als onderbouwing voor uw bemestingsplan.

Uw mestboekhouding op orde
Als AR Bedrijfsontwikkeling uw mestboekhouding verzorgt ontvangt u binnenkort nadere informatie, zodat wij in januari snel voor u aan de slag kunnen gaan. Wilt u de mestboekhouding door AR Bedrijfsontwikkeling laten verzorgen, stuur ons dan een mail. Meer informatie vindt u hier.

Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Jannes Jansen, tel 06- 26944502.

Gerelateerde artikelen:
Uw mestboekhouding goed op orde

Grondmonsters en derogatie 2019