Menu

Grasland vernieuwen

31-8-2018
Afbeelding: Gras inzaaien

Vanwege de droogte zijn de mogelijkheden van grasland vernieuwen in 2018 verruimd. Dit heeft de minister vorige week bekendgemaakt in een brief. De regels van 2018 hebben we voor u samengevat.

Voor zowel derogatie- als niet-derogatiebedrijven gelden de volgende uiterste datums voor graslandvernietiging en herinzaai:

  • Op klei- en veengrond t/m 30 september.
    • Uiterlijk 1 oktober moet opnieuw gras worden ingezaaid.
  • Op zand- en lössgrond t/m 20 september.
    • Uiterlijk 21 september moet opnieuw gras worden ingezaaid.

Moment graslandvernietiging

Het moment van graslandvernietiging is het moment dat het grasland wordt doodgespoten of, als het gras niet wordt doodgespoten, het moment van bijvoorbeeld ploegen of frezen. Indien het grasland wordt doodgespoten moet dit ruim voor de uiterste datum van graslandvernietiging plaatsvinden, omdat één dag na deze uiterste datum het perceel moet worden heringezaaid.

Meldplicht voor zand- en lössgrond

Voor percelen op zand- en lössgrond moet de graslandvernietiging minstens zeven dagen voordat de graszode wordt vernietigd, worden gemeld bij RVO. Dit geldt zowel voor derogatie- als niet-derogatiebedrijven. Aanmelden bij RVO kan tot en met 13 september.
Op klei- en veengrond mag net als in andere jaren het grasland tot en met 15 september worden gescheurd. Aanmelden voor die periode is niet nodig. Door de extreme droogte mag dit jaar ook van 16 september tot en met 30 september grasland op klei- en veengrond worden gescheurd. Aanmelden bij RVO voor ‘Vrijstelling droogteherstel’ is verplicht en kan tot en met 23 september. Tot en met 1 oktober kan worden ingezaaid.

Niet-derogatiebedrijven: geen taxatierapport

Onder normale omstandigheden zouden niet-derogatiebedrijven op zand- en lössgrond in deze periode alleen grasland kunnen scheuren als er sprake is van een calamiteit (droogte of vraat door dieren in de graszode). Een van de voorwaarden is dan dat een taxatierapport moet worden opgesteld voordat de graslandvernietiging wordt gemeld. Gezien de algemeenheid van de droogteproblematiek in heel Nederland is een taxatierapport nu niet verplicht.

Derogatiebedrijven: lagere stikstofgebruiksnorm blijft

Op derogatiebedrijven op zand- en lössgrond blijft de verlaging van de stikstofgebruiksnorm van 50 kg/ha voor de betreffende percelen van toepassing.


Meer informatie

Voor uitgebreidere informatie over regels en voor aanmelding verwijzen we u naar RVO.nl.

Heeft u vragen? Overleg met uw rundveespecialist of neem contact op met de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling. U kunt ook bellen met 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.