Menu

Gecombineerde opgave vanaf 1 maart

17-2-2017

In 2017 kunt u al vanaf 1 maart de Gecombineerde opgave (GO) invullen en versturen. De uiterste indiendatum is 15 mei.

De peildatum voor het invullen van dieraantallen blijft 1 april. Het is natuurlijk mogelijk om de overige onderdelen alvast in te vullen. Ook kunnen betaalverzoeken voor SNL-A pas vanaf 1 april worden ingediend. Na deze datum staan de kaarten klaar.

Bijwerken percelen
Het bijwerken van percelen kan het hele jaar door en is verder vereenvoudigd. Overschrijding van topografische grenzen is sneller te zien en aan te passen. Bij onderschrijding is het gemakkelijker om het perceel te vergroten. Met datakoppelingen kunnen gegevens worden ingelezen in uw bemestingsplannen via bijvoorbeeld Crv-mineraal of Agromineraal.

Gecombineerde opgave
Via de GO vraagt u de betalingsrechten over 2017 aan voor basisbetaling, vergroeningsbetaling, betalingsrechten uit de Nationale reserve en extra betaling voor jonge ondernemers. Eventuele overige subsidies, zoals graasdierenpremie en SNL-A, worden eveneens aangevraagd. Betalingsrechten overdragen door middel van huur of koop kan het hele jaar. Indien het voor 2017 bestemd is, dient u dit voor 15 mei 2017 te melden. Let op dat beide partijen via TAN-code hebben ondertekend.

Fosfaatgebruiksnorm
Wilt u gebruikmaken van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden of van fosfaatdifferentiatie, dan geeft u per perceel de PAL- en Pw-waarde op.

Advies of ondersteuning
Voor advies of ondersteuning kunt u contact opnemen met een adviseur van AR Bedrijfsontwikkeling, 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Gecombineerde opgave vanaf 1 maart