Menu

Gecombineerde Opgave 2021

24-3-2021

Het invullen van de Gecombineerde Opgave (GO) kent dit jaar grotendeels vergelijkbare vragen als voorgaande jaren. Een belangrijk verschil en aandachtspunt is de vernieuwde wijze waarop de fosfaatklasse van de grond wordt bepaald voor het aanvragen van fosfaatdifferentiatie.

Omdat plaatsingsruimte mest, mestboekhouding en betalingsrechten belangrijk zijn voor uw bedrijf, geven we hieronder nog wat aandachtspunten en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning door AR Bedrijfsontwikkeling.

Aandachtspunten Gecombineerde Opgave 2021

  • Betalingsrechten: benut mogelijkheden optimaal en voorkom dat rechten vervallen
  • Grondmonsters en fosfaatklasse grond: zie artikel Fosfaattoestand grond bepalen op nieuwe wijze
  • Mestbeleid: een belangrijk deel van de benodigde informatie kan uit de mestboekhouding worden gehaald.

Wat kan AR voor u doen?
Het invullen van de Gecombineerde Opgave 2021 dient nauwkeurig te worden gedaan, omdat het voor veel (controle)doeleinden gebruikt kan worden en een korting op betalingsrechten dient te worden voorkomen. Wij helpen u hier graag bij. Wanneer AR Bedrijfsontwikkeling ook al uw mestboekhouding verzorgt, zijn veel gegevens al beschikbaar en kunnen we nog efficiënter en beter voor uw werken. Daarmee wordt de basis gelegd voor een correcte mestboekhouding. Uiteraard bemiddelen wij ook in betalingsrechten als dat nodig is.

Contact
Heeft u advies of ondersteuning nodig, dan staan de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, tel 06-13689803.

Gerelateerde artikelen:
Fosfaattoestand grond bepalen op nieuwe wijze

Gecombineerde Opgave 2021
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route