Menu

Fosfaatreductieplan: in de ijskast of aanpassen?

12-5-2017
Fosfaatreductieplan: in de ijskast of aanpassen?

De rechtbank vindt het fosfaatreductieplan wel een rechtvaardig middel, maar sommige veehouders worden onevenredig hard getroffen. Met de uitspraak van 4 mei zijn nu 51 bedrijven vrijgesteld van deze regeling. Wordt het fosfaatreductieplan hierdoor nogmaals aangepast?

De staatssecretaris is aan zet: gaat hij beroep aantekenen tegen de uitspraak? Wat te doen met veehouders die geen procedure hebben aangespannen maar wel in een zelfde situatie verkeren? Moet het jongveegetal niet nogmaals tegen het daglicht worden gehouden?
Veehouders die in een soortgelijke situatie verkeren (onevenredige last) maar geen procedure hebben aangespannen kunnen actie ondernemen: een brief versturen naar EZ en verzoeken om gelijke behandeling of zelf gaan procederen.

Heffing of bonus
Met de melkafrekening wordt ook de heffing (of bonus) duidelijk over de eerste heffingsperiode. Binnenkort ontvangen veehouders bij de melkafrekening de benodigde informatie hierover. In de portal van de melkfabriek staat hierover een nog uitgebreidere berekening. Voor alle melkveehouders is het belangrijk om deze gegevens te controleren. Dit is ook hét moment om, indien dat nodig blijkt te zijn, bezwaar aan te tekenen tegen de berekening van de heffing. Wanneer de gemiddelde veebezetting de referentie (o.b.v. 2 juli 2015) overschrijdt, dan volgt normaal een heffing. De vernieuwde regeling kent daarop een uitzondering: de maand mei is vrijgesteld en in juni is de heffing verdubbeld. Bedrijven die in aanmerking komen voor een bonus doordat ze minder vee houden dan de referentie, zullen een verklaring moeten tekenen. Op de portal van de melkfabriek staat hierover meer informatie.

Jongveegetal
Met het schrappen van de regeling voor vleesveehouders en jongvee-opfokkers is ook het jongveegetal geïntroduceerd. Melkveehouders worden nu afgerekend op de verhouding jongvee/melkvee. Voor dit jongveegetal wordt slechts één peildatum aangehouden; dit leidt op een aantal bedrijven tot nieuwe knelpunten. Een oplossing zou kunnen zijn dat het jongveegetal wel in de regeling blijft, zodat (tijdelijke) uitstroom van jongvee-opfok naar bedrijven buiten de regeling wordt voorkomen, maar dat een nader te bepalen afwijking op dit jongveegetal wordt toegestaan.

Meer weten?
De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunen u graag. Heeft u vragen over fosfaatreductie of fosfaatrechten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Dit kan telefonisch via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Gerelateerde artikelen
Aangepast fosfaatreductieplan alleen voor melkveehouders
Fosfaatreductieplan alleen geldig voor melkproducerende bedrijven

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route