Menu

Fosfaatreductieplan en stoppersregeling

17-2-2017

De stoppersregeling melkveehouderij geldt ook voor jongvee. De regeling is 10 februari bekendgemaakt en de eerste openstelling is van 20 februari t/m 3 maart. Aanvragen in deze periode worden op volgorde van binnenkomst toegekend. Bij overschrijving op de eerste dag volgt een loting.

De subsidie van de eerste openstelling bedraagt € 1200,- per melkkoe, € 276,- per kalf en € 636 per pink. Er is maximaal 12 miljoen euro (10.000 GVE) beschikbaar. Onder de regeling vallen melkkoeien en vrouwelijk jongvee. Ook zoogkoeien op melkveebedrijven vallen onder de regeling. De bedragen voor een eventuele tweede of derde openstelling zijn nog niet bekend, maar zullen wel lager zijn. Buiten deze stoppersregeling om is er de mogelijkheid om via banken een voorschot te krijgen op de verkoop van fosfaatrechten. Daarnaast is er de opbrengst van het vee.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Melkleverende bedrijven aan een zuivelonderneming kunnen meedoen aan de regeling. Melklevering moet binnen zes weken worden gestopt na verlening van de subsidie.
  • Het aantal melkkoeien waarvoor subsidie beschikbaar is, is maximaal het aantal op de eerste dag van openstelling, maar niet meer dan het aantal op 1 oktober 2016.
  • Jongvee komt ook in aanmerking voor subsidie met een maximum van 0,44 kalf per melkkoe en 0,36 pink per melkkoe. Als het wenselijk is om jongvee te blijven houden kan de aanvrager ook voor een kleiner aantal kiezen.
  • Afvoer van alle melkkoeien is verplicht (dood, export of slacht) binnen zes weken. Dat geldt ook voor al het jongvee dat is aangemeld. Een uitzondering vormt vee dat op de dag van beschikking 5,5 maand of langer drachtig is.
  • Aantal nog te houden dieren na verzending van de beschikking en tot 1 januari 2018: geen melkkoeien, uitgezonderd hoogdrachtig vee; niet meer jongvee dan op de eerste dag van de openstelling minus het aantal waarvoor subsidie gegeven wordt; niet meer mannelijke runderen dan op de eerste dag van de openstellingsperiode. Vanaf 1 januari 2018 is vee houden weer toegestaan binnen het fosfaatrechtenstelsel.
  • Bedrijf mag niet beëindigd worden voor 1 januari 2018. Indien het is voorgenomen om het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 in te voeren, krijgen stoppers wel fosfaatrechten toegekend.

Stoppen
Melkveehouders die willen stoppen staan op korte termijn voor veel keuzes: aanmelden voor de eerste openstelling of wachten op de tweede? Jongvee wel of niet aanhouden? Met andere veehouders goed fokvee omruilen? Wat is er mogelijk met grond, gebouwen en de fosfaatrechten vanaf 1 januari 2018? Hoe pakt het financieel uit? De adviseurs van AR staan voor u klaar om samen de beste keuzes te maken.

Voor aanmelding en aanvullende informatie kunt u kijken op mijn.rvo.nl of raadpleeg de volledige regeling.

Contact
U kunt ook vrijblijvend bellen met onze adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling, tel 0317-499599 of stuur een mailtje naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Fosfaatreductieplan en stoppersregeling