Menu

Fosfaatrechten voor jongvee, vleesvee of inscharen

22-12-2017

Houdt u rundvee in 2018, dan heeft u mogelijk fosfaatrechten nodig. Maar ontvangt u wel de fosfaatrechten waarop u recht heeft? Misschien krijgt u ze niet, maar heeft u ze wel nodig voor het houden van jongvee of vleesvee dat op uw bedrijf gehouden wordt.

Fosfaatrechten zijn vanaf 1 januari 2018 nodig voor melkvee. Dat zijn alle koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden. Ook voor koeien die zijn drooggezet en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (cat. 100) zijn fosfaatrechten nodig. Tevens zijn fosfaatrechten nodig voor jongvee tot het moment van afkalven (cat. 101 en 102). De regels zijn anders dan bij het fosfaatreductieplan in 2017 en daarom is het oppassen voor niet-melkproducerende rundveehouders.

Jongvee
Jongvee-opfokkers hebben fosfaatrechten nodig. Meestal zijn dit bedrijven die jongvee  opfokken voor melkveehouders of die zelf melkveehouder zijn. Ook voor mannelijk jongvee dat bestemd is voor de melkveehouderij (fokstier jonger dan 1 jaar) zijn rechten nodig. Is de fokstier ouder dan 1 jaar, dan is er geen fosfaatrecht nodig.

Vleesvee
Ook voor vrouwelijk jongvee dat voor de vleesveehouderij wordt gehouden zijn fosfaatrechten nodig. Dat kunnen kalveren zijn van weide- en zoogkoeien. Voor witvlees, rosékalveren of roodvleesproductie zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook startkalveren voor rosé of roodvlees kunnen gehouden worden zonder fosfaatrechten.

In- en uitscharen
Een melkveehouder die zijn jongvee uitschaart naar derden, heeft voor dat jongvee geen fosfaatrechten nodig. De inschaarder heeft ze wel nodig. Hobbymatig kan wel beperkt jongvee worden gehouden, maar geen hogere aantallen dan overeenkomstig een jaarproductie van 100 kg fosfaat (soort dagplafond). Er mogen dan bijvoorbeeld maximaal tien stuks jongvee jonger dan 1 jaar of vier stuks jongvee ouder dan 1 jaar aanwezig zijn (niet bedrijfsmatig en zonder winstdoeleind).

Beschikking en bezwaar
Medio januari worden de beschikkingen van RVO verwacht. Daarin staat hoeveel rechten u krijgt. Indien u het er niet mee eens bent of indien u geen beschikking ontvangt, maar denkt wel recht te hebben op fosfaatrechten, dan kunt u bezwaar indienen en uw zienswijze kenbaar maken.

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling kunnen u voorzien van een passend advies of hulp bij bezwaar. Meer informatie? Mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel naar 0317-499599


Gerelateerde artikelen:
AR rekentool: meer melk zonder extra fosfaatrechten
Fosfaatrechten_kopen_of_verkopen
Met_de_AR_rekentool_snel_inzicht_in_fosfaatrechten_2018

Fosfaatrechten voor jongvee, vleesvee of inscharen