Menu

Fosfaatrechten voor jongvee en vleesvee

21-6-2019

Het fosfaatrechtenstelstel springt alle kanten op. Voor vleesveehouders is het nauwelijks nog duidelijk in welk geval er fosfaatrechten nodig zijn en wanneer niet. We hebben het nog eens op rij gezet.

Wat zegt de meststoffenwet?
De tekst van de huidige wet (voorjaar 2019) is duidelijk: onder jongvee van 1 jaar en ouder vallen alle runderen van 1 jaar of ouder, inclusief overig vleesvee, behalve roodvleesstieren en fokstieren.

Wat zegt de beleidsregel?
De minister heeft medio 2018 een beleidsregel gemaakt met een andere uitleg:

  • Rundveehouder heeft alleen fosfaatrechten nodig als jongvee bestemd is om een kalf te krijgen.
  • Rundveehouder heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de vleesproductie en nooit een kalf krijgt.

Wat vindt de rechter?
De rechter (het CBb) vindt de beleidsregel tegenstrijdig aan de wet (uitspraak april 2019). De wet moet leidend zijn. Het CBb stelt dat conform de wet de veehouders ook fosfaatrechten moeten krijgen voor vrouwelijk jongvee, ouder dan 1 jaar, dat niet heeft afgekalfd en is geslacht.

Reactie minister
De minister heeft aangegeven dat ze de wet gaat aanpassen en deze in overeenstemming brengt met de beleidsregel. De uitleg van de beleidsregel wordt dus verplaatst naar de wet. Zie bericht op site Rvo.

Conclusie

  • Volgens huidige wet (en rechtspraak) zijn er wel fosfaatrechten nodig voor vrouwelijk jongvee ouder dan één jaar
  • Volgens de aanpassing van de wet (binnenkort) zijn er geen fosfaatrechten nodig voor jongvee ouder dan één jaar als dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.

Vrijstellingsregeling zoogkoeien
De ‘vrijstellingsregeling zookoeienhouderij’ is niet veranderd. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van deze regeling en zich hebben aangemeld voor vrijstelling voor 2018 en/of 2019 hebben geen fosfaatrechten nodig. Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te melden voor de vrijstelling vanaf 2020. RVO geeft aan dat er in het laatste kwartaal van 2019 meer duidelijkheid zal zijn over voorwaarden en aanmelding.

Meer weten?
Neem dan contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling of mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.

Gerelateerde artikelen:
Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij

Afroming bij overdracht fosfaatrechten naar 20%
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route