Menu

Fosfaatrechten overschrijven nu mogelijk

2-2-2018
AR Bedrijfsontwikkeling

Fosfaatrechten kunnen nu digitaal overgeschreven worden. In dit artikel wordt de werkwijze uiteengezet met informatie over benutbaarheid, moment van overdracht, kortingen, lease en financiële aspecten.

Bij transacties (koop en lease) van fosfaatrechten moet de overdracht digitaal bij RVO worden gemeld. Hiervoor is op mijn.rvo.nl een formulier beschikbaar. Beide partijen moeten daarvoor middels TAN-codes een bevestiging geven. Bij iedere overdracht wordt € 100 leges in rekening gebracht bij de verwerver. Daarna zorgt RVO binnen circa acht weken voor de overdracht.

Benutbare rechten
Bij de verkoop van rechten wordt aangegeven welk deel benutbaar is. Dat zijn de rechten die door de verkoper in dat jaar nog niet zijn gebruikt. De koper kan ze in het lopende jaar benutten. De rechten die al wel door de verkoper zijn benut, mag de koper pas in het daarop volgende jaar gebruiken.

Moment van overdracht
Als een veehouder eind december benutbare fosfaatrechten overneemt, dan mogen deze rechten gedurende het gehele kalenderjaar worden gebruikt. Het tijdstip van melden is daarvoor belangrijk, niet het moment van overdracht. Een transactie later in het jaar is wel mogelijk, maar vormt in veel gevallen een financieel risico.

Korting
Bij de overdracht worden de rechten met 10% gekort, behalve als de verwerver een ‘bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad’ of als er sprake is van erfopvolging.

(Ver)lease
Fosfaatrechten kunnen alleen maar permanent worden overgedragen. Het ‘verleasen’ van fosfaatrechten kan alleen met twee overdrachten naast elkaar, net als bij varkens- en pluimveerechten. Beide overdrachten moeten afzonderlijk worden gemeld. Vinden deze beiden overdrachten binnen hetzelfde kalenderjaar plaats dan wordt er maar één keer 10% gekort. Wel wordt twee keer leges betaald.

Financieel
De prijzen die in de markt worden genoemd worden uitgedrukt in euro per netto kg fosfaat (na 10% korting) en exclusief btw. Kopers moeten dus rekeninghouden met de voorfinanciering van 21% btw. Marktprijzen schommelen voortdurend. Een correcte overeenkomst met vertrouwde financiële afwikkeling is erg belangrijk De fiscale afschrijvingstermijn is momenteel 10 jaar.

Meer weten?
De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar, via de mail info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of telefonisch 0317-499599. Wilt u fosfaatrechten (ver)kopen of (ver)leasen? Neem dan contact op met Sjoerd Holkenborg tel. 06-54223860.

Gerelateerde artikelen
Bijzondere situaties fosfaatrecht en grondgebondenheid
Fosfaatrechten voor jongvee, vleesvee of inscharen
Fosfaatrechten kopen of verkopen

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route