Menu

Extern salderen stikstof

18-11-2021

In steeds meer provincies wordt extern salderen van stikstof mogelijk. Gelderland gaat hiervoor binnenkort beleidsregels maken. Utrecht staat het vooralsnog niet toe. Extern salderen is vooral een uitkomst als de huidige natuurvergunning onvoldoende stikstofrechten heeft en intern salderen niet past.

Met extern salderen kan de stikstof van andere locaties worden aangekocht en met de aanvraag van een natuurvergunning worden verplaatst naar de te ontwikkelen locatie. Via een Aeriusberekening moet worden aangetoond dat de verplaatsing op geen enkele locatie tot een toename van stikstofbelasting op natuur leidt. Om te voorkomen dat extern salderen gaat leiden tot lege stallen en verloedering van het buitengebied wil Gelderland extra regels stellen. Alhoewel extern salderen provinciaal is geregeld, gaat het ministerie het extern salderen evalueren. Medio 2022 zal dat bekend zijn.

PAS-melders legaliseren
Voor legalisatie van de PAS-melders heeft de overheid stikstofruimte nodig welke afkomstig is van andere bedrijven en activiteiten. Dit kunnen stoppers zijn (bijvoorbeeld vanuit de Saneringsregeling varkenshouderij), maar kan ook vrijgevallen stikstofruimte zijn die bij extern salderen niet volledig kan worden benut. Deze stikstof wordt verzameld in het stikstofregistratiesysteem (ook wel stikstofbank genoemd) en vervolgens wordt deze uitgegeven aan nieuwe gebruikers, zoals de PAS-melders. De regelingen hiervoor worden komende maanden gemaakt en in 2022 kan de uitvoering van PAS-legalisatie starten.

Rechtsonzekerheid
Veel bedrijven hebben een Natuurvergunning die enig houvast geeft. Echter bij veranderingen op het bedrijf die niet tot een toename van stikstof leiden (intern salderen) is er geen vergunning meer nodig. Het niet kunnen verkrijgen van een actuele vergunning lijkt in beginsel gunstig, maar leidt tot meer rechtsonzekerheid bij investeringsplannen. Die onzekerheid wordt voorlopig niet weggenomen. Een maatwerkadvies helpt wel bij het maken van de beste keuzes.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag bij de alle stikstofvragen. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Gert Jan Vliem 06-53573429 of Harold Vogels 06-55331109.

Gerelateerde artikelen:
Stikstofbeleid in 2021 weer sterk veranderd?

Extern salderen stikstof