Menu

Extern salderen mogelijk

23-9-2020

Op dit moment zijn meerdere provincies bezig om extern salderen van stikstof mogelijk te maken. Daarmee kunnen bedrijven elders stikstofrechten verwerven om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. Er zijn mogelijkheden voor (ver)koop en (ver)lease.

U wilt als ondernemer uw bedrijf uitbreiden. Om een natuurvergunning te krijgen, mag u ondanks die uitbreiding, in totaal niet meer stikstof gaan uitstoten. Wanneer het niet mogelijk is dit via intern salderen te regelen (binnen het bedrijf stikstofruimte creëren door bijvoorbeeld het toepassen van emissiearme technieken), dan kunt u dit oplossen door stikstofrechten over te nemen van een ander bedrijf en daar 70% van gebruiken.

Hoe werkt extern salderen?
Bedrijven die willen stoppen of stikstofruimte over hebben (saldogevers) en bedrijven die stikstofruimte nodig hebben (saldonemers) maken afspraken en leggen die vast in een contract. De saldogever dient een intrekkingsverzoek in bij de provincie. De beschikking op die intrekking heeft de saldonemer nodig om een vergunning voor uitbreiding te krijgen. Door middel van een Aeriusberekening dient te worden aangetoond dat er op geen enkel hexagoon een uitbreiding plaatsvindt van stikstofdepositie. Pas dan kan een nieuwe vergunning worden verleend. Daarom is het belangrijk dat saldogever en -nemer in elkaars nabijheid zijn gelegen of dat vanuit verschillende richtingen stikstof wordt aangetrokken.

Voorwaarden
Saldogevende bedrijven kunnen alleen stikstofemissie overdragen als de installaties of gebouwen waar die stikstofemissie destijds voor is vergund daadwerkelijk zijn opgericht en gerealiseerd. Bedrijven in de stopperregeling ammoniak en saneringsregeling varkenshouderij kunnen geen stikstofrechten overdragen. Ook stikstof boven de drempel van het Besluit emissiearme huisvesting kan niet worden overgedragen.

Regionale aanpak
Elke provincie hanteert gedeeltelijk eigen beleid. Zo staat Gelderland voorlopig uitsluitend extern salderen toe in tijdelijke vorm (lease) om ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en weglekken van stikstofruimte uit deze gebieden te voorkomen. Per natuurgebied komt er een stikstofregistratiesysteem. Dit maakt het mogelijk om stikstofruimte die bij een transactie niet direct wordt benut te ‘bewaren’ tot een later moment. Provincies kunnen daardoor weer vergunningen verlenen voor nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken.

Verleasen stikstof
Verleasen is een vorm van extern salderen waarbij een natuurvergunning kan worden afgegeven voor een tijdelijke depositie, dus voor een beperkte afgebakende periode. Voorwaarde is dat de saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld. Het gaat om feitelijk gerealiseerde capaciteit bij de saldogever en de capaciteit moet aantoonbaar buiten gebruik gesteld worden. Net als bij regulier extern salderen, mag de saldo-ontvanger bij verleasen maximaal 70% van de stikstofruimte benutten en komt 30% van de stikstofruimte ten goede aan de natuur; echter bij verleasen kan de saldogever op het moment dat hij niet meer verleast de betreffende ruimte zelf weer 100% gebruiken.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling zijn goed thuis in het stikstofdossier en adviseren u graag. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel 0317- 499599.

Gerelateerde artikelen:
Stikstofbeleid: een strijd op veel fronten
Pas-melding legaliseren
Stikstofbeleid nieuwe vergunningen

Extern salderen mogelijk