Menu

Eisen grondanalyse wijzigen

4-12-2019

De eisen voor nieuwe grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie gaan wijzigen. Deze nieuwe eisen gaan vanaf 2021 in. Bij de nieuwe grondanalyse kan hier alvast rekening mee worden gehouden zodat grondanalyses langer bruikbaar zijn.

Grondmonsters zijn zowel voor derogatie als voor fosfaatdifferentiatie nodig. Daaraan worden wel verschillende eisen gesteld. De Europese Commissie heeft echter nog geen besluit genomen over derogatie in 2020, dat wordt binnenkort wel verwacht.

Fosfaatdifferentiatie
Voor 2020 zijn grondmonsters met een monsterdatum van vóór 16 mei 2016 niet meer geldig voor de fosfaatdifferentiatie. Vanaf 2021 behoort er wel het nieuwe P-CA-CL2-getal op vermeld te staan. Door daar nu alvast rekening mee te houden, voldoen ook de nieuwe analyses alvast aan de nieuwe eisen voor 2021.

Derogatiemonster
De analyserapporten van grondmonsters mogen op 1 februari normaal gesproken niet ouder zijn dan 4 jaar. Het gaat hierbij om de datum van bemonsteren. Maar omdat de derogatie-eisen nu nog niet duidelijk zijn, is het onzeker of dit voor 2020 ook gaat gelden.

Meer info
Heeft u vragen? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik-Jaap Wentink, tel 06-3689803 of Henk de Groot tel 06-21244354.

Eisen grondanalyse wijzigen
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route