Menu

Derogatie 2021 nu aanmelden

13-1-2021

Wilt u met gebruik van derogatie meer bemesten? Dan is dit het moment om dat te regelen. Aanmelden kan tot en met 31 januari 2021. Van belang hierbij zijn tijdige betaling, grondmonsters en overige voorwaarden.

Nieuwe voorwaarde

In 2021 is er één nieuwe voorwaarde toegevoegd. Het is niet meer toegestaan om aan twee regelingen mee te doen, namelijk derogatie en de vrijstelling voor bovengronds uitrijden.

Hogere gebruiksnorm
Met derogatie gaat de gebruiksnorm op landbouwgrond van 170 kg stikstof naar 230 kg (zand/löss in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant, Limburg) of 250 kg (overige landbouwgrond in Nederland). De verhoogde gebruiksnorm geldt alleen voor graasdierenmest. Bij staldierenmest rekent u met 170 kg stikstof/ha.

Tijdige betaling
Als u derogatie heeft aangevraagd, dan staat er een factuur klaar in ‘Mijn dossier’ van RVO. Zonder tijdige betaling wordt in 2021 geen derogatie verstrekt. Let op: dit is geen automatische incasso, betaling gaat via iDeal of een betaalverzoek. De kosten voor het monitoren van milieueffecten worden wel automatisch geïncasseerd. Het bedrag hangt af van het aantal hectares landbouwgrond.

Bemestingsplan en bemonstering
Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan vóór 1 februari. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster is op 1 februari 2021 niet ouder 4 jaar. Dit betekent dat het monster van 1 februari 2017 of later is.

Overige voorwaarden
De voorwaarden zijn grotendeels ongewijzigd gebleven. Zo gebruikt u van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) 80% van uw landbouwgrond als grasland. Fosfaatkunstmest is niet toegestaan. Bij het scheuren van grasland rekent u met een korting op de stikstofgebruiksnorm. Een nieuwe regel vanaf 2020 is dat het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen is toegestaan als de buitentemperatuur lager is dan 20°C. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen we naar de RVO-site.

Zorgeloos geregeld
AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt voor veel veehouders de mestboekhouding (inclusief aanvraag derogatie). Wilt u ook gebruikmaken van het complete pakket ‘AR Mineralen Inzicht’? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, 06-13689803 of Aline van Brummelen, 06-26944502.

Derogatie 2021 nu aanmelden