Menu

Derogatie 2020 nu aanmelden

14-8-2020
Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC

Mogelijk heeft u de derogatie van 2020 al ingecalculeerd in uw bemestingsplan. Aanvragen kan van 3 augustus tot en met 4 september. In 2020 is er één nieuwe voorwaarde toegevoegd. Deze betreft het gebruik van de sleepvoetbemester.

Met derogatie mag de gebruiksnorm op landbouwgrond van 170 kg stikstof naar 230 kg (zand/löss in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant, Limburg) of 250 kg (overige landbouwgrond in Nederland) worden verhoogd. De verhoogde gebruiksnorm geldt alleen voor graasdierenmest. Bij staldierenmest rekent u met 170 kg stikstof/ha.

Tijdige betaling
Als u derogatie heeft aangevraagd, dan staat er een factuur klaar in ‘Mijn dossier’ van RVO. Zonder tijdige betaling wordt in 2020 geen derogatie verstrekt. Let op, want de betaling verloopt niet via automatische incasso, maar via iDEAL of een betaalverzoek. De kosten voor het monitoren van milieueffecten worden wel automatisch geïncasseerd. Het bedrag hangt af van het aantal hectare landbouwgrond.

Bemestingsplan en bemonstering
Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster mag op 4 september 2020 niet ouder zijn dan 4 september 2015.

Overige voorwaarden
De voorwaarden zijn grotendeels ongewijzigd. Zo gebruikt u van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) 80% van uw landbouwgrond als grasland. Fosfaatkunstmest is niet toegestaan. Bij het scheuren van grasland rekent u met een korting op de stikstofgebruiksnorm. Een nieuwe regel is dat het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen is toegestaan als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C.

Zorgeloos geregeld
AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt voor veel veehouders de mestboekhouding (inclusief aanvraag derogatie). Wilt u ook gebruikmaken van het complete pakket AR Mineralen Inzicht? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, 06-13689803 of Aline van Brummelen, 06-26944502.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route