Menu

Derogatie 2018-2019

13-4-2018

Er is aan Nederland voor twee jaar derogatie verleend. Het derogatievoorstel  komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking die geldig was tot en met 31 december 2017. Zo blijft de gebruiksnorm dierlijke mest ongewijzigd voor landbouwers die gebruikmaken van derogatie. Dit betekent dat bedrijven met minimaal 80% grasland tot 230 of 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mogen uitrijden. Net als in voorgaande jaren mag hiervoor alleen graasdiermest gebruikt worden.

Let op voorwaarden
Het voorstel heeft een aantal nieuwe voorwaarden. De regels voor het scheuren van grasland op zand- en lössgronden zijn gewijzigd. Graslandvernietiging is nu toegestaan t/m 31 augustus (was 31 mei). Bij scheuren na 31 mei wordt wel de stikstofgebruiksnorm gekort (met 50 kg) én bij de teelt van mais na graslandvernietiging (met 65 kg). Het niet nakomen van derogatieafspraken kan, naast alle reguliere boetes, leiden tot uitsluiting van twee kalenderjaren. Kleine foutjes hebben dan direct grote gevolgen. De nieuwe voorwaarden staan samengevat op de RVO-site.

Derogatievergunning
Om voor derogatie in aanmerking te komen zal een derogatievergunning moeten worden aangevraagd. RVO verwacht in mei hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Indien uw mestadministratie wordt geregeld via AR Bedrijfsontwikkeling (pakket Mineralen Inzicht), komen wij tijdig voor u in actie. Heeft u vragen? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Bel ons of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.

Derogatie 2018-2019