Menu

Bijzondere situaties fosfaatrecht en grondgebondenheid

5-1-2018

Bij de toewijzing van fosfaatrechten kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden of een knelgeval. Ook voor regels van grondgebonden melkveehouderij is er alsnog een knelgevallenregeling gekomen over de periode 2014. Wanneer is een bezwaar of melding nodig?

Beschikking fosfaatrechten
De eerste fosfaatbeschikkingen zijn binnen. Tot 31 mei 2017 had u de mogelijkheid wijzigingen in uitgangspunten aan te geven. Bent u het niet eens met de beschikking dan kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen. Heeft u geen beschikking ontvangen en heeft u er wel recht op? Neem dan contact op met RVO. Met de AR rekentool kunt u zelf de uitgangspunten doorrekenen en twee toekomstige bedrijfsscenario’s vergelijken.

Knelgeval
Geldt voor u een bijzondere omstandigheid waarbij tenminste 5% minder fosfaat werd geproduceerd door ziekte, diergezondheid, vernieling of bouwwerkzaamheden van een veestal? Dan heeft u mogelijk recht op extra fosfaatrechten. Nieuw gestarte bedrijven worden onder voorwaarden beschouwd als knelgeval en krijgen rechten voor 50% van de stalcapaciteit. Ook natuurrealisatie en infrastructuur kunnen aanleiding zijn voor verkrijgen van extra rechten. Bijzondere omstandigheden en knelgevallen dienen voor 1 april gemeld te worden via de site van RVO.nl

Uitgeschaard vee
Had u op 2 juli 2015 uitgeschaard vee? Als uitschaarder kunt u een verzoek indienen voor 1 april om uw fosfaatrechten te verhogen. De inschaarder moet dan instemmen met verlaging van hetzelfde aantal rechten.

Recht op hoger MFO
Was uw melkveefosfaatoverschot (MFO) in 2014 door bijzondere omstandigheden minimaal 5% lager? Had u in 2014 tijdelijk minder kilogrammen fosfaat met melkvee geproduceerd? Of had u meer grond in gebruik vanwege realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur? RVO geeft aan dat dit tot en met 15 februari kan worden gemeld (volgens de wet zelfs tot 1 april). Is dit voor u van toepassing, dan kan melden voordeliger uitpakken ten aanzien van mestverwerkingsplicht en eisen grondgebondenheid.

Meer weten?
Meer informatie vindt u op de site van RVO.nl. De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling kunnen u voorzien van een passend advies of hulp bij een melding of bezwaar. U kunt een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel naar 0317-499599.

Gerelateerde artikelen
Fosfaatrechten voor jongvee, vleesvee of inscharen
AR rekentool: meer melk zonder extra fosfaatrechten
Fosfaatrechten kopen of verkopen

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC