Menu

BGT-check: voorkom verlies van grond

19-6-2020

Met de overzetting naar BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) worden de topografische grenzen van alle percelen opnieuw vastgesteld. Daardoor verschuiven de meeste grenzen een beetje. Alle kleine beetjes samen, kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Soms zijn de afwijkingen klein en terecht, maar alle kleine beetjes kunnen zomaar 1 hectare grond gaan bedragen. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw plaatsingsruimte mest, de wet Grondgebonden groei melkveehouderij en de benutting van betalingsrechten. De BGT-check is daarom belangrijk voor uw bedrijf.

Controleer de nieuwe grenzen
Met de BGT-check controleert u de nieuwe grenzen. Wekelijks worden circa 1.000 bedrijven uitgenodigd door RVO om de check te doen en vanaf dat moment is er een termijn van 6 weken om te reageren. Als u niets doet, gaat u akkoord met de nieuwe topografische perceelsgrens. Het gevolg kan zijn dat latere correcties lastig haalbaar zijn. Een officiële bezwaarprocedure is dan nog wel mogelijk.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag bij de BGT-check. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, tel 06-13689803 of Aline van Brummelen tel 06-26944502.

BGT-check: voorkom verlies van grond