Menu

BGT-check 2021 van start: voorkom verlies grond

2-6-2021
BGT-check 2021 van start: voorkom verlies grond

Met de overzetting naar BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) worden de topografische grenzen van alle percelen opnieuw vastgesteld. Daardoor verschuiven de meeste grenzen een beetje. Alle kleine beetjes samen kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Nadat RVO vorig jaar begon met de eerste bedrijven, wordt daar nu een vervolg aan gegeven.

Soms zijn de afwijkingen klein en terecht, maar alle kleine beetjes kunnen zomaar één hectare grond gaan bedragen. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw plaatsingsruimte mest, de wet Grondgebonden groei melkveehouderij en de benutting van betalingsrechten. De BGT-check is daarom belangrijk voor uw bedrijf.

Controleer de nieuwe grenzen
Met de BGT-check controleert u de nieuwe grenzen. Wekelijks wordt een groep bedrijven uitgenodigd door RVO om de check te doen en vanaf dat moment is er een termijn van zes weken om te reageren. Als u niets doet, gaat u akkoord met de nieuwe topografische perceelsgrens. Het gevolg kan zijn dat latere correcties lastig haalbaar zijn. Een officiële bezwaarprocedure is dan nog wel mogelijk.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen u graag bij de BGT-check. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, 06-13689803 of Aline van Brummelen 06-26944502.

BGT-check 2021 van start: voorkom verlies grond