Menu

Afroming bij overdracht fosfaatrechten naar 20%

12-6-2019

De Eerste Kamer heeft 4 juni ingestemd met een verhoging van het afromingspercentage van 10% naar 20% bij de overdracht van fosfaatrechten. Deze wetswijziging treedt in werking op de dag na publicatie in het Staatsblad. Deze publicatie zal op (hele) korte termijn zijn. Voor overdrachten die voor die tijd zijn gemeld geldt nog een afroming van 10%. Voorwaarde is dat beide partijen de overdracht digitaal ondertekend hebben.

Hiermee beoogt de minister om het aantal fosfaatrechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond te krijgen. De wetswijziging zal zeer binnenkort worden gepubliceerd en een dag na publicatie in werking treden.

Nu nog 10% afroming
Het is op dit moment nog mogelijk om een overdracht te doen waarbij 10% wordt afgeroomd. Hierbij geldt als voorwaarde dat beide partijen de overdrachtsmelding digitaal ondertekend moeten hebben voordat de wetswijziging in werking treedt.

Ook bij ‘heenlease’
Indien sprake is van een heen- en teruglease binnen één kalenderjaar, waarbij bij de teruglease geen afroming plaatsvindt, wordt bij de heenlease het afromingspercentage ook verhoogd naar 20%.

Fosfaatbank
Voorheen kwamen de afgeroomde fosfaatrechten in de fosfaatbank terecht. Inmiddels heeft de minister aangegeven dat de reeds afgeroomde rechten volledig komen te vervallen om zo onder het sectorplafond te komen. Ook de nog af te romen rechten zullen vervallen. Pas wanneer het aantal fosfaatrechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond is gekomen, wordt de fosfaatbank weer gevuld met de afgeroomde rechten.

Verlaging afromingspercentage
In de wijziging van de wet is opgenomen dat, uiterlijk twee weken nadat het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond is gekomen, het afromingspercentage weer naar 10% wordt gezet. 

Meer weten?
Neem dan contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling of bel direct met Sjoerd Holkeborg, telefoon 06-54223860.

Gerelateerde artikelen:
Wat brengt een extra koe in het laatje

Afroming bij overdracht fosfaatrechten naar 20%
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route