Menu

Adviseurs reageren gezamenlijk op Gelders beleid

17-8-2018

De geactualiseerde Omgevingsverordening Gelderland roept vragen op. Diverse adviesbureaus, waaronder AR Bedrijfsontwikkeling, hebben een gezamenlijke inspraakreactie opgesteld voor de provincie Gelderland.

Zijn de nieuwe regels een verduidelijking óf toch een aanscherping van regels? Volgens de adviseurs wordt nieuwvestiging van grondgebonden veehouderij met de aanpassing onnodig ingeperkt. Ook voor niet-grondgebonden veehouderij wordt het Plussenbeleid aangescherpt. In de bestaande verordening werden alleen extra plusmaatregelen geëist bij uitbreiding van een bouwperceel. Door de aanpassing kan dit straks voor elke uitbreiding van staloppervlak worden gevraagd wat kan leiden tot onnodige lastenverzwaring.

Regio-specifiek

Het Plussenbeleid wordt ook meer regio-specifiek, waarbij regio FoodValley extra fijnstofmaatregelen krijgt en regio Achterhoek meer landschapsmaatregelen (o.a. sloop leegstaande agrarische bebouwing).

Samen sterk

Met de inspraakreactie maakt AR Bedrijfsontwikkeling zich samen met de zeven andere adviesbureaus sterk voor een duurzame toekomst voor veehouders in Gelderland.

Logo AR Bedrijfsontwikkeling
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route