Menu

Aanvullende gegevens: samenstelling mestvoorraad

7-1-2019

In januari zijn veel bedrijven verplicht om de eindvoorraad dierlijke mest 2018 op te geven via mijn.rvo.nl (aanvullende gegevens). Het stikstof- en fosfaatgehalte van deze mest worden bepaald volgens de ‘best beschikbare gegevens’. Welke zijn dat in uw geval? En wat zijn aandachtspunten?

RVO geeft aan dat de gehaltes in de eindvoorraad op drie manieren bepaald kunnen worden:

  1. Analyseresultaat gehele mestvoorraad
  2. Analyseresultaat afgevoerde mest
  3. Forfaitaire gehalten

Forfaitaire gehaltes gewijzigd
Indien er geen mest is bemonsterd, kunnen de gehaltes van de voorraad worden bepaald op basis van forfaitaire waarden. In 2018 is er een nieuwe tabel van toepassing waardoor de gehaltes van de eindbalans 2017 anders kunnen zijn dan de eindbalans van 2018.

Afvoer bemonsterd
In veel gevallen is de afgevoerde mest bemonsterd. Bij controles gaan RVO en NVWA ervan uit dat de gehaltes in de mestvoorraad gelijk zijn aan de gemiddelde gehaltes van de afgevoerde mest in dat kalenderjaar. Maar wat te doen als dat niet representatief is? Dan kunt u ervoor kiezen om de gehele mestvoorraad te bemonsteren en te analyseren óf u kunt een overtuigende onderbouwing leveren dat de analyseresultaten van de afgevoerde mest niet representatief zijn. Beide opties zijn minder eenvoudig dan ze lijken.

Mestvoorraad bemonsteren
Een monsterneming van de gehele mestvoorraad moet aan veel voorwaarden voldoen: onafhankelijkheid, kort voor of na de jaarwisseling, per afzonderlijke voorraad, goed gemixt, enzovoorts. Daarnaast moet er een goede onderbouwing zijn. Er is echter niet de garantie dat RVO en NVWA akkoord gaan met de andere waarden en de onderbouwing. Praktisch gezien zal de afgevoerde, bemonsterde mest in de meeste gevallen bepalend zijn voor de eindvoorraad. Bij het ontbreken daarvan zijn dat de forfaitaire gehaltes.

Mestboekhouding zorgeloos geregeld
AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt mestboekhoudingen voor veel veehouders. Heeft u ook belangstelling? Bel ons op 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Gerelateerde artikelen
Grondmonsters en derogatie 2019
Uw mestboekhouding goed op orde

Aanvullende gegevens: samenstelling mestvoorraad