Menu

Aanvraag GLB-subsidie uiterlijk 15 mei

8-5-2020

RVO heeft onlangs bekendgemaakt dat, vanwege de coronacrisis, een Gecombineerde Opgave (GO) tot en met 9 juni 2020 kan worden aangepast, zonder termijnkorting, als de GO maar uiterlijk 15 mei is ingediend en de subsidies zijn aangevraagd.

Ook de benutting van betalingsrechten verdient dit jaar extra aandacht omdat niet benutte rechten mogelijk vervallen.

Aanpassen tot 9 juni
Heeft u uw opgave op tijd verstuurd, maar ontdekt u na 15 mei dat u toch iets moet aanpassen? Tot en met 9 juni kunt u dit doen zonder dat u hiervoor een termijnkorting krijgt. Vraagt u later dan 15 mei subsidie aan in uw opgave? Dan geldt wel de termijnkorting. Het gaat om een breed scala aan subsidies: betalingsrechten, vergroeningspremie, toeslag jonge landbouwers, graasdierenpremie, brede weersverzekering en natuurbeheer (SNL-a).

De hersteltermijn van ‘voorafgaande controle’ loopt tot vrijdag 19 juni. Het gaat dan om herstellen van ‘overlap percelen’ of aanpassen bij ‘geen subsidiabele landbouwgrond’.

Extra aandacht betalingsrechten
Met ingang van 2020 zijn er gewijzigde regels voor het vervallen van betalingsrechten aan de nationale reserve. Betalingsrechten vervallen als u er twee jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft. Dat is in zeer veel gevallen dus per 15 mei 2020. In het artikel Overschot betalingsrechten vervalt in 2020 leest u hoe u vervallen betalingsrechten kunt voorkomen. En heeft u een tekort aan betalingsrechten, lees dan artikel Aanschaf betalingsrechten rendeert.

Digitale ondersteuning
Het aantal ondernemers dat dit jaar gebruikmaakte van digitale ondersteuning van AR Bedrijfsontwikkeling is fors gegroeid. Deze hulp op afstand werd ingezet bij het gezamenlijk online invullen van de GO, specialistische vragen over regelgeving en bemiddeling in betalingsrechten.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, tel 06-13689803.

Gerelateerde artikelen:
Aanschaf betalingsrechten rendeert
Tips en ondersteuning Gecombineerde Opgave
Gecombineerde Opgave 2020
Overschot betalingsrechten vervalt in 2020

Aanvraag GLB-subsidie uiterlijk 15 mei
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route