Menu

Aangescherpte mestnormen paardenhouderij

30-7-2020

Vanaf 2020 heeft de overheid nieuwe mestnormen vastgesteld. Daardoor gaat de normproductie omhoog en wordt de plaatsingsruimte op de grond verlaagd. Er mag daardoor minder mest worden toegerekend aan eigen grond. Voor gangbare situaties betekent dit bijvoorbeeld 2,6 paard per hectare grasland (of 5,8 pony). Meer dieren per hectare is wel toegestaan als daarvoor voldoende mest verantwoord wordt afgevoerd.

Extra plaatsingsruimte met derogatie

De toegestane mestplaatsingsruimte op grond kan voor stikstof worden verhoogd met derogatie en voor fosfaat met fosfaatdifferentiatie. Voor paardenhouders die paardenmest afvoeren én op hun weiland rundveemest aanvoeren, kan het aanvragen van derogatie voordelig zijn. Er mag dan onder voorwaarden (o.a. grondonderzoek) meer dierlijke mest worden uitgereden, waardoor op kunstmest kan worden bespaard. In combinatie met fosfaatdifferentiatie is het voordeel nog groter en kan het voor paardenhouders met grond ook financieel aantrekkelijk zijn.

Administratieplicht en bemestingsplan

Vanaf 3 ha grond of 350 kg stikstof (= 6 paarden) geldt een administratieplicht bij RVO. Een goede prognose en bemestingsplan zijn belangrijk om onaangename verrassingen en boetes achteraf te voorkomen. Vraag uw adviseur om advies.

Vragen of meer weten?

Voor specifieke vragen staan de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling voor u klaar. Meer weten? Stuur dan een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, tel 06-13689803 of Aline van Brummelen tel 06-26944502

Gerelateerde artikelen

Veranderingen mestbeleid 2020
Nieuwe mestnormen invloed wisselend

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route