Menu

Aangepast fosfaatreductieplan alleen voor melkveehouders

28-4-2017
Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC

De Regeling fosfaatreductieplan 2017 is vanaf 1 mei alleen nog van toepassing op de melkproducerende bedrijven. Doordat de regeling met terugwerkende kracht wordt aangepast zijn alle rundveehouders die geen melk produceren vrijgesteld en krijgen dus ook geen heffingen opgelegd.

In de nieuwe regeling wordt geborgd dat het onderbrengen van runderen door melkproducerende bedrijven op niet melk-producerende bedrijven, om daarmee het fosfaatreductieplan te omzeilen, zal worden tegengaan. Daarom worden enkele kernaanpassingen in de regeling doorgevoerd:

  • elk melkproducerend bedrijf dient voor het bereiken of behouden van zijn GVE-reductie zorg te dragen voor het in stand houden van het aandeel jongvee binnen de totale melkveestapel op zijn bedrijf. Hiertoe wordt voor elk melkproducerend bedrijf een jongveegetal geïntroduceerd. Om de voorgeschreven GVE-reductie te bereiken dient het aandeel jongvee in de totale melkveestapel dus gelijk te blijven. Zolang aan deze verhouding voldaan wordt, kan de afvoer van jongvee plaatsvinden naar elk bedrijf (melkleverend of niet-melkleverend). 
  • voor runderen die tenminste een keer hebben gekalfd geldt dat alle afvoer telt als reductie. Aan afvoer naar een niet-melkproducerend bedrijf is de voorwaarde toegevoegd dat deze dieren niet binnen vier maanden terug mogen keren op het oorspronkelijke melkproducerende bedrijf. Indien een dier wel terugkeert, vindt een herberekening plaats voor bepaling van de heffingen.

Daarnaast vinden naar aanleiding van het buiten de regeling brengen van de niet-melkproducerende bedrijven een aantal kleinere aanpassingen in deze regeling plaats. Dat zijn vooral wijzigingen die daarmee verband houden, zoals bepalingen voor het uit- en inscharen van vee.

De adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling ondersteunen u graag. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route